Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Începând cu 15.05.2020 în contextul stării de alertă sunt permise activităţile "recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane", activităţi care permit deplasarea în afara localităţii pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere.

Acces liber în natură
Vă recomandăm să respectaţi prevederile menţionate de autorităţi.

Proces verbal 14 ianuarie 2019

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 14 ianuarie 2019

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colț București ("Asociația") a decis în unanimitate convocarea Adunării Generale având următoarea ordine de zi: (i) prezentarea Raportului Consiliului referitor la activitatea în anul 2018, (ii) utilizarea fondurilor și rezultatul financiar preliminar al Asociației, (iii) diverse și (iv) alegeri pentru completarea a trei poziții vacante în Consiliul Director.

Adunarea Generală se va ține în data de 11 februarie în sala 005 (parter) a universității Titu Maiorescu cu începere de la ora 18.00. În cazul în care la data și ora acestei prime convocări nu va fi întrunit cvorumul statutar, a fost decisă o a doua convocare în același loc și în aceeași zi la ora 18.30, când Adunarea Generală va avea loc indiferent de numărul membrilor prezenți.

Durata mandatelor celor aleși în această ședință va fi de cinci ani, conform art. 23 din Statut. Cererile pentru înscrierea candidaților pentru pozițiile vacante în Consiliu se vor transmite cel mai târziu până pe data de 2 februarie 2019 pe adresa de e-mail .

Candidaturile vor fi înregistrate de către Ilinca Ionescu fiind postate pe pagina de internet a Asociației în ordine alfabetică în data de 4 februarie (responsabilă fiind Diana Şerban).

Înaintea votului, fiecare candidat va avea la dispoziție maximum trei minute pentru a se adresa Adunării Generale. În caz excepțional, când un candidat nu poate fi prezent la Adunarea Generală, acesta se poate adresa Adunării Generale printr-un mesaj scris care va fi citit în timpul menționat mai sus de persoana care conduce lucrările Adunării Generale.
Exprimarea votului se va face în mod individual de către fiecare membru al Asociației prin bifare pe buletine de vot tipărite în prealabil. Numele și prenumele candidaților vor fi trecute pe buletinul de vot în ordine alfabetică.

În legătură cu votul pentru alegerea noilor membri ai Consiliului în cadrul Adunării Generale, Consiliul a decis acceptarea votului prin delegare scrisă și semnată de membrul care face delegarea, cel împuternicit fiind un membru al Asociației prezent la lucrările Adunării Generale.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria