Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal 18 octombrie 2017

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 18 octombrie 2017.

Consiliul Director ("CD") al Asociației Club Alpin Floarea de Colț București ("Asociația") s-a întrunit în data de 18 octombrie 2017 fiind prezenți:

 • Membri CD: Valeriu Gorea, Angela Vasilescu, Andra Elena Francisco, Marius Radu, Valentin Cozea, Georgeta Iftode, Gabriela Luiza Petre
 • Membri supleanți CD: Vârjoghe Andreea Simona Mihail Cernat
 • Secretar: Ilinca Ionescu
 • Invitați: Anghel Cristian

Probleme discutate

1. Sonorizarea sălii de prezentări. În urma discuțiilor a rezultat că este necesară o stație de amplificare de dimensiuni reduse, nu foarte puternică pentru a nu deranja alte cursuri din clădire.

2. Raportul de activitate al CD. Raportul de activitate trebuie prezentat cel mai devreme la jumătatea lunii ianuarie 2018 dar nu mai târziu de luna martie 2018. Se va întocmi luând ca referință raportul existent și va nominaliza și restanțierii la plata cotizației pe anul 2017.

3. Raportul comisiei de cenzori. Raportul trebuie prezentat la jumătatea lunii ianuarie 2018.

4. Cotizații și restanțe la plată. Se va reaminti la întalnirile membrilor clubului că trebuie plătită cotizația pe anul 2017 și eventual pe anul 2018 și vor fi trimise e-mailuri de reamintire a plății cotizației celor care nu au plătit cotizația pe anul 2017. Pentru anul 2018 cotizația rămâne la același nivel cea din anul 2017 adică 60 lei pe an plătibili integral sau în două tranșe semestriale. Pentru pensionari cotizația este stabilită la același nivel, adică 40 lei /persoană.

5. Plata hosting și domeniu pentru site și forum club. Hostingul este plătit pe trei ani adică până în 2020. Domeniul este sponsorizat în continuare de domnul Mihai Basalic. Sponsorul va fi anunțat în avans de toate evenimentele organizate de club pentru a participa la acestea dacă dorește.

6. Parteneriate. Pe site există o pagină dedicată partenerilor clubului. Consiliul Director recomandă membrilor clubului să consulte pagina de pe site-ul clubului pentru a afla facilitățile oferite membrilor clubului de către magazinele partenere la achiziția de echipament sportiv.

7. Parteneriatul cu Jandarmeria Montană. Parteneriatul are ca scop recunoașterea clubului nostru, ca entitate dedicată excursiilor montane, în fața autorităților.

8. Parteneriatul cu Administrația Națională de Meteorologie. Clubul, fiind o asociație de amatori care merg voluntar pe munte, nu își poate asuma răspunderea pentru furnizarea de personal în vederea efectuării unor măsurători în anumite locuri și în perioade de timp bine definite. Totuși, membrii clubului se pot instrui la cursurile organizate de ANM și pot furniza date Administrației Naționale de Meteorologie în măsura în care consideră că este posibil, activitatea desfășurându-se în regim de voluntariat. Clubul se va îngriji de stabilirea unei persoane de contact la ANM în vederea stabilirii detaliilor privitoare la cursuri, modul de culegere a informațiilor și de către cine pot fi acestea preluate din partea ANM.

9. Parteneriatul cu Clubul Alpin Român (CAR). După semnarea acestui protocol de către CAR prevederile acestuia vor fi aduse la cunoștința membrilor clubului nostru.

10. Repartizarea sarcinilor membrilor CD. S-a convenit să încercăm să fie 2-3 membri CD pe un obiectiv mai ales pentru a putea înlocui unul din membri indisponibil temporar. Astfel:

 • Pentru administrarea site-ului rezerva lui Marius Radu va fi Diana Șerban.
 • Pentru prezentări la sală și actualizarea calendarului de prezentări rezerva Ilincăi Ionescu va fi Georgeta Iftode.
 • În vederea întocmirii raportului de activitate al CD, până la data de 10 ianuarie 2018, fiecare membru al CD va trimite în scris către Valentin Cozea o listă cu activitățile realizate în anul 2017.

11. Informarea membrilor clubului despre programul activităților clubului. Informarea se va face prin anunțuri la sală. Totodată membrii clubului vor fi invitați să se înscrie pe forumul clubului pentru a putea primi automat anunțuri despre diversele activități. Cei care au nevoie de asistență vor fi îndrumați de către unul din administratorii forumului.

12. Publicarea fotografiilor în cadrul "Cronicii săptămânale". Link-urile care duc către albumele foto ce descriu excursii montane sunt publicate în cadrul "Cronicii săptămânale" dacă cei care publică sunt membri ai clubului sau simpatizanți care au făcut acele excursii împreună cu membri ai clubului. La publicare, se va verifica dacă fotografiile au conținut denigrator sau pun într-o poziție delicată o persoană sau clubul. În acest caz publicarea fotografiilor nu este permisă. Pentru o minimă ghidare în selecția acestor fotografii, se va pune la dispoziția membrilor un set de criterii de publicare care să se constituie intr-un ghid pentru cei care doresc publicarea de fotografii.

13. Concursul foto "Căciula de Aur". Față de decizia anterioară de numire a lui Gheorghe Nistoroiu ca organizator al concursului se adaugă faptul că finanțarea premiilor se va face din fondurile clubului.

14. Stabilirea unor reguli pentru parcurgerea traseelor nemarcate. CD decide să recomande membrilor clubului următoarea conduită de adoptat pe trasee alpine, mai ales pentru cele nemarcate:

 • Grupurile nu vor fi mai mari de 5-6 persoane inclusiv conducătorul grupului.
 • Într-un asemenea grup cel puțin unul din participanți va cunoaște bine traseul de urmat, iar cel puțin doi vor avea o bună experiență în excursii alpine.
 • Toți membrii unui asemenea grup trebuie să fie bine echipați în funcție de ceea ce stabilește conducătorul grupului cu inclusiv echipament de protecție (cască, ham, cordelină etc).
 • Informațiile privind parcurgerea unui traseu nemarcat alpin (indicii de orientare, track GPS etc.) nu vor fi lăsate la dispoziția publicului larg deoarece există riscul ca oameni fără pregătire să încerce să parcurgă traseul respectiv, existând pericol de accidentare gravă.
 • În cazul particular al masivelor muntoase unde regulile de acces montan sunt mai stricte, nu se vor populariza prin mijloacele clubului excursiile pe trasee nemarcate.

15. Petrecerea de sfârșit de an. Petrecerea se va ține în perioda 12-14 decembrie, data exactă urmând a fi stabilită în funcție de disponibilitatea localului. Se propune ca local restaurantul Intermacedonia.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria