Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal 2 iulie 2018

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 2 iulie 2018

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colț București ("Asociația") s-a întrunit în data de 2 iulie 2018 fiind prezenți următorii membri: Valeriu Gorea (președinte), Angela Vasilescu (vicepreședinte), Valentin Cozea, Gheorghe Nistoroiu, Andra Elena Francisco, Marius Radu și Diana Ileana Șerban. De asemenea, la ședință au participat la invitația Consiliului: Mihai Cernat şi Andreea Vârjoghe (membri supleanţi), Ilinca Ionescu (secretar) și Cristian Anghel.

Membrii Consiliului au luat act de demisia din CD a Gabrielei Luiza Petre și a lui Valentin Mozes din motive personale precum și de decesul Georgetei Iftode, constatând astfel vacanța celor 3 posturi de membru CD, numărul de membri ai CD fiind redus la 8.

Ținând cont de această împrejurare, membrii CD au decis în unanimitate convocarea Adunării Generale Extraordinare având ca unic subiect pe ordinea de zi ocuparea celor 3 locuri vacante din CD. Conform deciziei CD, Adunarea Generala se va ține în data de 8 octombrie în sala Odobleja a universității Titu Maiorescu (în cadrul primei ședințe de sală a Asociației din toamna 2018) cu începere de la ora 18.00. În cazul în care la data și ora acestei prime convocări nu va fi întrunit cvorumul statutar, a fost decisă o a doua convocare în același loc și în aceeași zi la ora 18.30, când Adunarea Generală va avea loc indiferent de numărul membrilor prezenți.

Cristian Anghel se va ocupa de redactarea anunțului de convocare iar Valeriu Gorea va urmări publicarea anunțului pe site-ul Asociației precum și transmiterea acestuia către membri prin poștă electronică în conformitate cu prevederile Statutului (cu cel puțin o lună înaintea datei Adunării Generale). Anunțul va include și invitația adresată membrilor Asociației de a candida pentru pozițiile vacante din CD. Cererile pentru înscrierea candidaților se vor transmite cel mai târziu până pe data de 30 septembrie 2018 pe adresa de e-mail .

Candidaturile vor fi înregistrate de către Ilinca Ionescu fiind postate pe pagina de internet a Asociației în ordine alfabetică din ziua următoare zilei primirii (responsabilă fiind Diana Serban).

Înaintea votului, fiecare candidat va avea la dispoziție maximum trei minute pentru a se adresa Adunării Generale. În caz excepțional când un candidat nu poate fi prezent la Adunarea Generală, acesta se poate adresa Adunării Generale printr-un mesaj scris care va fi citit în timpul menționat mai sus de persoana care conduce lucrările Adunării Generale.

Exprimarea votului se va face în mod individual de către fiecare membru al Asociației prin bifare pe buletine de vot tipărite în prealabil. Numele și prenumele candidaților vor fi trecute pe buletinul de vot în ordine alfabetică.

În legătură cu votul pentru alegerea noilor membri ai CD în cadrul Adunării Generale, CD a decis acceptarea votului prin delegare scrisă și semnată de membrul care face delegarea, cel împuternicit fiind un membru al Asociației prezent la lucrările Adunării Generale.

În continuare, CD a luat în discuție inițiativa privind modificarea cererii de înscriere în Asociație, urmând ca la primirea de noi membri în Asociație să fie solicitată recomandarea a 2 dintre membrii existenți. Adaptarea cererii de înscriere urmare a acestei decizii va fi făcută de către Cristian Anghel, urmând ca noua cerere să fie publicată pe site. Marius Radu va adapta în același sens și textul de pe site de la secțiunea "Cum devin membru".

De asemenea, s-a decis că primirea de noi membri să se facă prin aprobări de Consiliu, care pot fi date și urmare a unor schimburi de mesaje de poștă electronică (nefiind necesare ședințe ale CD în acest scop).

Consiliul a fost informat de către Andreea Vârjoghe în privința modificărilor recente ale legislației privind prelucrarea datelor personale. În acest sens, s-au luat următoarele hotărâri:

  1. adaptarea cererii de înscriere pentru a reflecta cerințele legale (adaptare care se va face concomitent cu modificarea privind recomandarea a doi membri ai Asociației);
  2. la nivelul Asociației se va înființa un registru în format Excel care să conțină toate categoriile de date personale pe care Asociația le prelucrează, responsabil cu păstrarea și actualizarea registrului fiind secretarul Asociației;
  3. conform cerințelor legale, datele personale ale persoanelor care au renunțat la calitatea de membru al Asociației, care au fost excluse sau au decedat vor fi șterse din baza de date a membrilor la data retragerii sau excluderii iar cererile de înscriere ale acestora se distrug fizic;
  4. pe site-ul si pe forumul Asociației, la loc vizibil se va insera o informare privind prelucrarea datelor personale care să includă și o limitare de răspundere a Asociației în legătură cu informația postată pe aceste medii de către terțe părți. Aceste texte vor fi elaborate de Andreea Varjoghe și Marius Radu în colaborare cu Cristian Anghel.
  5. Secretarul Asociației a informat pe cei prezenți în privința numărului mare de membri cu restanțe la cotizație, care, conform prevederilor statutare ar trebui excluși din Asociație. CD a recomandat transmiterea unui mesaj de înștiințare către acești membri, urmând ca în cazul în care cotizațiile rămân restante la sfârșitul anului 2018, să fie luată decizia excluderii acestora de către CD în luna ianuarie, înaintea Adunării Generale Ordinare.

Andra Elena Francisco a prezentat o informare privind rezultatele inventarului bibliotecii Asociației în cadrul căruia s-au constatat două cărți lipsă dar și câteva cărți care nu figurau în gestiune. Formularul de împrumut va fi adaptat noilor prevederi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și va fi simplificat.

De asemenea a fost aprobată elaborarea unui calendar de perete pentru anul 2019 al Asociației pentru care Marius Radu se va ocupa de selectarea unor fotografii ale membrilor Asociației.

Alte probleme discutate în cadrul ședinței s-au referit la organizarea unor ture de inițiere pentru folosirea pioletului și colțarilor în sezonul de iarnă și promovarea pe mediile electronice ale Asociației a unor activități de marcare de trasee organizate de către alte asociații și sprijinirea lui Ilie Puiu în calitate de coordonator pentru aceste activități.

Hai cu noi

Dacă iubești muntele și vrei să ieși în weekend la o drumeţie în natură, în sălbăticia Bucegilor sau în zonele învecinate, te așteptăm în fiecare sâmbătă, în Gara de Nord, la trenul Regio 3001, ora 6:17, primele două vagoane sau în gara Basarab la trenul Regio 3003, ora 7:45, primele două vagoane (pentru ture mai scurte şi mai uşoare, potrivite şi pentru începători dar alături de seniori). Nu uita bocancii, rucsacul cu mâncare pentru o zi și hainele de ploaie. Te așteptăm cu drag la o tură pe poteci cunoscute sau mai puțin cunoscute! Ai ocazia să faci mișcare, să te bucuri de natură și să întâlnești oameni noi. Potecile muntelui sunt primitoare indiferent de anotimp.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria