Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal 6 februarie 2018

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 6 februarie 2018

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colț București ("Asociația") s-a întrunit în data de 6 februarie 2018 fiind prezenți următorii membri: Valeriu Gorea, Gheorghe Nistoroiu, Marius Radu, Andra Francisco, Valentin Cozea, Emil Georgescu, Andreea Vârjoghe, Diana Șerban, Gabriela Petre, Mihai Cernat (membru supleant), Ilinca Ionescu (secretar) și Artemiza Covrig (invitat).

Consiliul Director a luat act de demisia lui Valentin Mozes din motive personale. Andreea Vârjoghe îi ia locul, ca membru plin începând din această ședintă.

Prima problemă pe ordinea de zi a fost aprobarea Codului de etică. Acesta a fost aprobat cu o serie de modificari minore hotărâte în ședință. Forma finală a lui se va publica pe site, urmând să fie aprobat în viitoarea Adunare Generală.

În legătură cu o serie de modificări propuse Statutului și Regulamentului Asociației de Irina Lipcanu, s-a decis ca o analiză a acestora să fie realizată de Cristian Anghel, urmând să fie prezentate Consiliului pentru aprobare.

În continuare s-a stabilit programul ședințelor de sală pentru următoarele trei luni. De asemenea Consiliul a decis ca pentru fiecare ședință de sală să fie desemnat un responsabil care să coordoneze activitățile ședinței și să prezinte invitații, având posibilitatea de a-și manifesta creativitatea și de a imprima ședinței o tentă personală.

În cadrul discuțiilor legate de materialele de identitate vizuală și materiale promoționale ale Asociației s-au stabilit următoarele: actualizarea însemnelor aniversare din anul 2017, emiterea de noi insigne pentru tabăra plenară de la cabana Voina, finalizarea distribuirii stocului de insigne rămas de anul trecut în cadrul taberei de la Diham, realizarea unor stickere și embleme textile cu diametru de 7 cm și pregătirea unui set de imagini pentru un calendar al Asociației pentru anul 2019.

În ceea ce privește promovarea asociației pe Facebook, persoanele cu drept de editor sunt: Angela Vasilescu, Roxana Georgescu, Laurențiu Ţârcomnicu, Valentin Mozes, Gheorghe Nistoroiu, Valeriu Gorea, Valentin Cozea, Diana Șerban și Florin Lăcătuș. Consiliul a decis de asemenea o serie de măsuri privind optimizarea conținutului paginii de Facebook privind natura și calitatea pozelor publicate.

Anunțarea pe site a turelor plenare și coordonarea activității de realizare și colectare de conținut pentru site va fi realizată de către o echipă care va include pe Diana Șerban, Valentin Cozea, Valeriu Gorea și Andra Francisco.

Consiliul a discutat și hotărât o serie de măsuri privind valorificarea superioară a cronicii săptămânale prin promovarea unui sistem unitar de raportare a turelor propus de Gheorghe Nistoroiu.

Consiliul a luat în discuție modalitatea de comunicare pe e-mail în situații de criză (mesaje cu conținut denigrator trimise pe adresele membrilor Asociației sau cele ale Consiliului). S-a decis că, în asemenea situații, trebuie informat de urgență președintele Asociației care este singura persoană mandatată să răspundă (în cazul în care consideră necesar). Toți ceilalți membri destinatari ai mesajului denigrator (inclusiv cei vizați direct de mesaj) trebuie să se abțină de la orice răspuns, pentru a nu escalada conflictul. Regula va fi adusă la cunoștiința membrilor Asociației.

De asemenea, Consiliul a stabilit modalitatea de luare a deciziilor prin e-mail. Procedura în acest caz constă în trimiterea unui mesaj inițial de către președintele Asociației cu prezentarea subiectului deciziei, urmând ca membrii consiliului să își exprime poziția prin Da sau Nu în același șir de mesaje.

Un alt subiect discutat a fost comunicarea cu membrii Asociației, fiind adoptate două hotărâri: (1) operaționalizarea și popularizarea adresei de e-mail a Asociației (), fiind stabilit un regim de permanență pentru a se asigura răspunsuri la orice mesaje în maxim 24 de ore și să se informeze Consiliul dacă se consideră necesar şi (2) stabilirea unei echipe care să se ocupe de redactarea de anunțuri regulate către membrii Asociației și simpatizanți privind prezentările la sală și excursiile.

În legătură cu organizarea programului la sală, Consiliul a decis constituirea unei echipe care să asigure suport pentru desfășurarea ședințelor care va fi constituită din voluntari a căror coordonare va fi realizată de Andra Francisco. Andra Francisco va fi și responsabilă cu gestionarea bibliotecii Asociației.

Evidența relațiilor cu alte asociații/instituții, crearea unei baze de date cu aceste relații va fi gestionată de președintele Asociației, Valeriu Gorea, iar evidența parteneriatelor cu magazinele va fi ținută de Ilinca Ionescu. Președintele Asociației a informat Consiliul în privința parteneriatelor aflate în stadiul de discuție cu Jandarmeria Montană, Administrația Parcului Național Bucegi și a celui încheiat cu Clubul Alpin Român.

Consiliul a constatat că un număr de 25 membri nu și-au plătit cotizația anuală pe anul 2017, aceștia pierzându-și drepturile de membri și fiind radiați din lista membrilor Asociației.

În cadrul discuției privind investiții efectuate din fondurile existente, Consiliul a reținut propunerea lui Mihai Cernat de achiziție a unor cărți de alpinism de calitate din afara țării.

Având în vedere modificările recente în legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Andreea Vârjoghe s-a oferit să analizeze și să gestioneze măsurile necesare conform acestei legi la nivelul Asociației.

În finalul ședinței, Consiliul a adoptat un document privind recomandări în desfășurarea turelor de munte care va fi publicat pe site-ul Asociației.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria