Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal, Adunare Generală, 30 ianuarie 2017

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Adunării Generale, 30 ianuarie 2017.

Adunarea generală a Asociației Club Alpin Floarea de Colţ București (“Asociația”) convocată în condiții statutare prin anunțare pe pagina web a Asociației s-a întrunit în data de 30 ianuarie 2017 în amfiteatrul Ștefan Odobleja al Facultății Titu Maiorescu. La ora anunțată iniţial (18.00) cvorumul statutar de 77 membri prezenți din cei 152 inscriși nu era îndeplinit, astfel încât s-a așteptat până la ora celei de-a doua convocări, 18.30, la care Adunarea generală putea avea loc cu membrii prezenți, oră la care s-a realizat şi cvorumul statutar prin venirea de noi membri.

Președintele Asociației, Gorea Valeriu, a declarat deschisă Adunarea generală, fiind anunțată și aprobată următoarea ordine de zi:

 • Raportul Consiliului Director pentru anul 2016
 • Raportul Comisiei de Cenzori
 • Alegerea Comisiei de Cenzori
 • Alegerea noului Consiliu Director
 • Diverse

În continuare, Președintele Asociației a dat cuvântul D-lui Nistoroiu Gheorghe pentru a prezenta Raportul Consilului Director. Prezentarea Raportului Consiliului Director a început cu o scurtă trecere în revistă a istoriei Asociației de la înființarea acesteia în 1977 de către Emilian Cristea până în prezent.

În continuare au fost menționate principalele realizări ale Asociației de la obținerea personalității juridice la 12 mai 2016, fiind menționate (printre altele): mutarea activităților de sală într-un amfiteatru al Universității Titu Maiorescu care nu presupune costuri pentru Asociație, realizarea unui site web care a fost conectat la forumul existent, încheierea de parteneriate cu magazinele de echipament montan Himalaya, Nootka, Montrek şi Hervis prin care s-au obținut reduceri de preț acordate în baza carnetului de membru al Asociației şi înființarea unei biblioteci a Asociației.

La data de 31 decembrie 2016, Asociația avea un numar de 132 membri înscriși, număr care crescuse la 152 la data Adunării generale.

În continuarea prezentării Raportului Consiliului Director au fost amintite principalele activități de drumeţie, escaladă şi alpinism organizate de membrii Asociației în zona Valea Prahovei cât şi în alte masive muntoase în țară şi în străinătate.

În continuarea prezentării au fost enumerate principalele obiective strategice ale Asociației care urmează a fi dezvoltate de către Consiliul Director care urma să fie ales:

 • Asigurarea coeziunii şi participării membrilor la activitățile Asociatiei
 • Promovarea şi creșterea vizibilităţii Asociației pe toate canalele
 • Creșterea numărului de membri
 • Valorificarea statutului de asociație non-profit prin promovarea intereselor membrilor, obținerea de sponsorizări sau alte avantaje
 • Organizarea de activități de amenajare şi protecţie a mediului montan, precum și o serie de măsuri concrete pentru anul 2017:
 • Încheierea de parteneriate cu Salvamont Buşteni şi Administraţia Parcului Bucegi
 • Refacerea băncuţei de pe Piciorul Pietrei Arse
 • Sărbătorirea aniversării a 40 ani de activitate
 • Investiții în echipamente pentru îmbunătăţirea calității şedințelor de sală
 • Dezvoltarea site-ului Clubului, integrarea forumului şi dezvoltarea de conţinut
 • Parteneriate cu firme de turism pentru cota de 20% din impozitul pe profit
 • Stabilirea de relații cu asociații similare şi organizarea în comun a unor activități
 • Deschiderea concursului anual de fotografie montană către toate cluburile montane

Raportul Consiului Director în integralitatea sa a fost publicat pe site-ul web al Asociației la anunțarea Adunării Generale.

În cadrul următorului punct de pe ordinea de zi a fost prezentat un sumar al Raportului Comisiei de Cenzori. În perioada 12 mai - 31 decembrie 2016, Asociația a avut încasări de 4.995,98 lei din care: cotizații 2.232 lei şi sponsorizări 2.763,98 lei. Plățile în aceeaşi perioadă au însumat 1.231,81 lei din care: premii pentru concursul "Căciula de aur" şi cadouri pentru invitații la sală - 811,81 lei şi insigne 420 lei. La 31 decembrie 2016 Asociația deținea mijloace băneşti în total 3.964,17 lei din care în contul bancar 1.360,98 lei şi numerar în casă 2.603,19 lei.

Comisia de cenzori a certificat prin raportul său datele din bilanțul contabil încheiat pe 2016 şi anexele sale. Raportul Consiliului Director în integralitatea sa a fost publicat pe site-ul web al Asociației la anunțarea Adunării generale.

Raportul Consilului Director şi Raportul Comisiei de Cenzori a Asociației au fost supuse la vot şi aprobate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

A urmat procedura de alegere a noului Consiliu Director al Asociației. În vederea alegerii, Adunarea generală a aprobat în unanimitate ca organul de conducere să aibă 11 membri.

Dl. Nistoroiu Gheorghe a explicat procedura de votare folosind buletinele tipărite de vot care fuseseră împărțite membrilor prezenți înainte de începerea Adunării generale.

Un număr de patru membri ai Asociației (alții decât candidații) s-au oferit să numere voturile exprimate pe buletine, fiind aprobați în unanimitate în acest scop de către Adunarea generală.

Următorii membri își anunțaseră până la data de 25 ianuarie 2017 candidatura pentru Consiliul Director (în ordine alfabetică): Cernat Mihail, Cozea Valentin, Drumea Mihai, Francisco Andra Elena, Georgescu Emil, Gorea Valeriu, Iftode Georgeta, Mozes Valentin, Nistoroiu Gheorghe, Petre Gabriela Luiza, Radu Marius, Şerban Diana Ileana, Vasilescu Angela și Vârjoghe Andreea Simona.

În urma completării buletinelor şi a numărării voturilor, d-na Lipcanu Irina a anuntat rezultatul alegerilor. Au fost înregistrate 77 de buletine de vot completate, dintre care 76 au fost declarate valide şi unul a fost invalidat. Ierarhia candidaților după numărul de voturi obținute a fost următoarea:

 1. Iftode Georgeta, 73 voturi
 2. Nistoroiu Gheorghe, 72 voturi
 3. Vasilescu Angela, 71 voturi
 4. Gorea Valeriu, 70 voturi
 5. Radu Marius, 64 voturi
 6. Petre Gabriela Luiza, 62 voturi
 7. Şerban Diana Ileana, 62 voturi
 8. Georgescu Emil, 58 voturi
 9. Mozes Valentin, 58 voturi
 10. Cozea Valentin, 46 voturi
 11. Francisco Andra Elena, 44 voturi
 12. Vârjoghe Andreea Simona, 42 voturi
 13. Cernat Mihail, 32 voturi
 14. Drumea Mihai, 30 voturi

Primii 11 candidați în ordinea numărului de voturi au obținut câte un loc în Consilul Director iar următorii doi (Vârjoghe Andreea Simona şi Cernat Mihail) au devenit membri supleanţi. Președintele Asociației, Valeriu Gorea, a informat Adunarea generală în privința alegerii președintelui şi a vicepreședintelui Asociației, care, conform statutului, se realizează în cadrul Consilului Director nou ales în prima ședință a acestuia.

În continuare a fost supusă la vot Comisia de Cenzori a Asociației în următoarea componență:

 1. Zamfir Maria, președinte
 2. Danica Mariana, membru
 3. Dicu Karmen, membru

Comisia de cenzori a fost supusă votului în grup şi aprobată în unanimitate de către Adunarea generală.

Întrucât nu au fost solicitări pentru discutarea altor subiecte, Adunarea generală a fost declarată închisă.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria