Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal, Adunarea Generală Ordinară, 22 ianuarie 2018

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Adunării Generale Ordinare, 22 ianuarie 2018.

Adunarea Generală Ordinară ("AGO") a Asociației Club Alpin Floarea de Colţ București ("Asociația"), convocată în condiții statutare prin anunțare pe pagina web a Asociației, s-a întrunit în data de 22 ianuarie 2018 în amfiteatrul Ștefan Odobleja al Facultății Titu Maiorescu. La ora anunțată iniţial (18.00) cvorumul statutar nu era îndeplinit, astfel încât s-a așteptat până la ora celei de-a doua convocări, 18.30, la care AGO putea avea loc cu membrii prezenți, oră la care s-a realizat şi cvorumul statutar prin prezenţa în sală a 52 de membri.

Președintele Asociației, Gorea Valeriu, a declarat deschisă AGO şi a dat cuvântul lui Nistoroiu Gheorghe, fiind anunțată și aprobată următoarea ordine de zi:

 • Raportul Consiliului Director ("CD") pentru anul 2017
 • Raportul financiar al Asociaţiei
 • Proiecte pentru anul 2018
 • Diverse

În continuare, Nistoroiu Gheorghe a prezentat Raportul CD pentru anul 2017. După o scurtă introducere în istoria clubului, cu referire la personalitatea lui Emilian Cristea, s-au trecut în revistă principalele activităţi desfăşurate în 2017, menţionându-se succint:

 • Evenimentele dedicate anului aniversar 2017, 40 de ani de la înfiinţarea clubului.
 • Prezentările bilunare şi invitaţii de seamă din 2017.
 • Eforturile făcute pentru creşterea vizibilităţii în mediul online prin site, forum, Facebook.
 • Situaţia actuală a bibliotecii clubului.
 • Parteneriatele şi beneficiile membrilor de pe urma acestora.
 • Acţiunile de voluntariat la care au participat membri ai clubului.
 • Situaţia detaliată a membrilor înscrişi în club şi cotizaţiile.
 • Detalii şi statistici despre traseele de drumeţie, alpinism şi ciclism efectuate în 2017.
 • Analiza succintă a concursului de fotografie "Căciula de aur" ediţia 2017.
 • Analiza obiectivelor asumate pentru 2017.

În continuarea prezentării s-au oferit detalii despre situaţia financiară a Asociaţiei, veniturile şi cheltuielile efectuate în anul 2017.

Referitor la proiectele propuse pentru anul 2018 s-a pus accent pe:

 • Măsuri care să ducă la creşterea coeziunii între membrii asociaţiei, implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare dintre membri în acţiunile propuse.
 • Organizarea de excursii şi tabere montane.
 • Măsuri de promovare a imaginii clubului pe toate canalele disponibile.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea conferinţelor bilunare.
 • Promovarea modalităţilor de finanţare a acţiunilor propuse.

În temeiul prevederilor din Statut şi Regulament, dl. Dan Vasilescu este propus ca membru de onoare al clubului, propunere votată de toţi membrii prezenţi, amănunte despre procedură urmând să fie stabilite ulterior.

Întrucât nu au fost solicitări pentru discutarea altor subiecte, AGO a fost declarată închisă.

Raportul CD va fi publicat pe pagina web a clubului.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria