Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Raport de activitate al Consiliului Director pentru anul 2016

Potrivit art. 18 lit. e) și art. 21 lit. d) din Statutul Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ București (în continuare, Clubul), "Adunarea Generală a Asociaţiei dezbate raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară" (http://floareadecolt.com/noi/documente/statut), iar conform art. 29 lit. e) din Regulamentul Clubului "raportul se întocmeşte de regulă anual sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor activi ai Asociaţiei" (http://floareadecolt.com/noi/documente/regulament).

Având în vedere prevederile statutare mai sus menţionate, în ședinţa Consiliului Director din data de 28 decembrie 2016 (punctul 4 al procesului-verbal al întâlnirii, http://floareadecolt.com/noi/documente), cu unanimitate de voturi s-a decis întocmirea raportului de activitate pentru anul 2016 și prezentarea acestuia spre aprobare Adunării Generale din luna ianuarie 2017.

Particularitatea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2016 este dată de dobândirea personalităţii juridice de către Club în anul 2016, după o existenţă a acestuia care debutează cu anul 1977, în toată această perioadă Clubul funcţionând, fie în temeiul actelor normative succesive, fie desfășurându-și activitatea prin efortul comun, voluntar și susţinut al membrilor săi pasionaţi de munte și drumeţii.

Raportul de activitate va avea în vedere activităţile întreprinse de Club, conducerea acestuia și membrii săi de la data dobândirii personalităţii juridice conform O.G. nr. 26/2000, respectiv 12 mai 2016 până la data de 31 decembrie 2016.

Vor fi prezentate aspecte referitoare la:

- demersurile necesare pentru obţinerea statutului de asociaţie legală;
- alegerea organelor de conducere şi control, organizarea şi funcţionarea Clubului;
- întocmirea actelor necesare bunei funcţionări a asociaţiei;
- activităţile desfăşurate la sală;
- parteneriatele încheiate cu diferite instituţii şi celelalte avantajele oferite membrilor;
- turele montane şi celelalte drumeţii ale Clubului și membrilor săi;
- situaţia financiar-contabilă a Clubului;
- situaţia membrilor activi ai Clubului;
- dezvoltarea paginii de internet a Clubului, reflectarea turelor montane și a celorlalte drumeţii pe pagina de internet;
- concursul de fotografie "Căciula de aur";
- obiectivele pentru anul 2017.

1. Înfiinţarea Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ București

Clubul Alpin Floarea de Colţ a fost înfiinţat în 1977 de Emilian Cristea. Alpinist, maestru emerit al sportului, fotograf, iubitor de natură, autor de monografii montane şi articole în toate publicaţiile de profil ale timpului, Emilian Cristea rămâne un nume de referinţă în istoria alpinismului din România. În cadrul clubului a transmis colegilor de drumeţie o parte din entuziasmul şi pasiunea pentru munte şi căţărare alături de cunoştinţele amănunţite despre potecile din Carpaţi.

De-a lungul anilor, împătimiţi ai muntelui, membrii clubului au continuat tradiţia fondatorului de a aduce drumeţia cât mai aproape de sufletul oamenilor. Fie că a fost vorba de ture montane, schi, alpinism sau activitate publicistică, nume ca Hedda Cristea, Marcian Bleahu, Constantin (Titi) Ruse, Gheorghe Epuran, Dan Vasilescu, Vasile Ciobăniţă, Savin Munteanu, Gelu Arghiriade sunt legate de istoria Clubului Floarea de Colţ.

Modificările legislative din ultimii ani au impus reînfiinţarea şi reacreditarea clubului, demersurile fiind făcute în acest sens în anul 2016. Pasiunea pentru munte însă nu s-a stins iar drumeţiile şi întâlnirile periodice au continuat în toţi aceşti ani (www.floareadecolt.com).

Asociaţia Club Alpin Floarea de Colt Bucureşti, este o organizaţie neguvernamentală cu personalitate juridică înfiinţată potrivit Încheierii Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, secţia civilă, pronunţată la data de 20.04.2016 în dosarul nr. 6435/303/2016. Clubul a dobândit definitiv personalitate juridică începând cu data de 12.05.2016, acesta fiind înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti sub nr. 50/12.05.2016.

Pentru atingerea acestui deziderat, au fost desfășurate următoarele activităţi:

- la data de 24 februarie 2016 a avut loc ședinţa grupului de iniţiativă, ocazie cu care au fost stabilite activităţile, sarcinile și termenele de realizat;
- la data de 26 februarie 2016 a fost obţinută de la Ministerul Justiţiei disponibilitatea denumirii Asociaţia Club Alpin Floarea de Colţ București;
- la data de 6 aprilie 2016 în prezenţa avocatului au fost semnate și atestate actele constitutive și statutul Clubului;
- la data de 7 aprilie 2016 a fost depus patrimoniul iniţial de 200 de lei;
- hotărârea de acordare a personalităţii juridice care a fost pronunţată la data de 20 aprilie 2016 a rămas definitivă la data de 12 mai 2016.

La data de 23 mai 2016 la sala I.C.Brătianu a Universităţii Populare "Ioan. I. Dalles" din Str. Amzei nr. 5-7, Sector 1, București au fost prezentate demersurile întreprinse pentru obţinerea personalităţii juridice a Clubului, drepturile și obligaţiile membrilor, condiţiile de înscriere în club, activităţile care se vor desfășura în continuare.

2. Alegerea organelor de conducere și control, întocmirea actelor necesare bunei funcţionări a Clubului, aspecte privind organizarea și funcţionarea Clubului

Membrii fondatori ai Clubului, potrivit actului constitutiv și statutului sunt Valeriu Gorea, Iura Nistoroiu și Mihai Drumea.

La data de 19 mai 2016, după înscrierea primilor 10 membri în cadrul asociaţiei au fost aleși cei 7 membri ai Consiliului Director, respectiv Valeriu Gorea, Marian Ene, Diana Șerban, Vali Cozea, Mihai Drumea, Marius Radu și Mihai Cernat.

Cu aceeași ocazie, Valeriu Gorea a fost ales Președintele Consiliului Director și al asociaţiei iar Marian Ene, Vicepreședinte.

În luna decembrie 2016, prin poșta electronică domnul Marian Ene a demisionat din funcţia de Vicepreședinte și din calitatea de membru al Clubului, demisie care a fost constatată cu prilejul ședinţei Consiliului Director din data de 28 decembrie 2016.

Cenzorul clubului până la atingerea numărului de 100 de membri a fost desemnat domnul Florin Dinescu.

Inițial, contabilul clubului a fost doamna Camelia Dinescu iar comisia de cenzori este formată din doamna Marieta Zamfir (contabil autorizat), doamna Andreea Vârjoghe și doamna Mariana Danica.

Tot în ședinţa din data de 19 mai 2016 doamna Ilinca Ionescu a fost desemnată secretarul Consiliului Director și al Clubului.

Prin Adunarea Generală a membrilor fondatori din data de 19 mai 2016 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcţionare al Clubului. Cele peste 640 de accesări ale rubricii unde este postat Regulamentul arată interesul membrilor și simpatizanţilor Clubului cu privire la conţinutul acestuia (Statutul Clubului a fost accesat de aproape 500 de ori).

Pe pagina de internet a Clubului sub denumirea "Luis Trenker şi etica turismului montan" se află un fragment din cartea scrisă în anul 1931 "Meine Berge" care constituie un adevărat ghid de etică pentru turismul montan (http://floareadecolt.com/articole/luis-trenker-etica-turismului-montan). Numărul de accesări a acestei importante și utile rubricii depășește 400 de accesări.

Consiliul Director s-a întrunit legal în ședinţele din datele de 19 mai 2016, 3 octombrie 2016 și 28 decembrie 2016 (http://floareadecolt.com/noi/documente). Cu aceste ocazii au fost decise aspecte concrete referitoare la organizarea și funcţionarea Clubului, acestea putând fi consultate pe pagina proprie de internet sau pe format de hârtie.

Clubul deţine contul bancar RO64BTRLRONCRT0345072901, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Victoria, certificatul de atestare fiscală CUI 36110772 și adresa de e-mail .

Sigla Clubului poate fi vizualizată pe pagina proprie de internet a Clubului, aceasta fiind definitivată în luna septembrie-octombrie 2016.

Clubul deţine și bannere de diferite dimensiuni ce poartă sigla Clubului, adresă de internet și menţiuni cu privire la partenerii săi. Acestea se folosesc la sala unde au loc prezentările sau în drumeţiile întreprinse de membrii Clubului.

De asemenea, membrii Clubului deţin legitimaţie de membru și insignă, aceasta din urmă putând fi oferită și simpatizanţilor Clubului, celor care susţin prezentări la sală, sau altor asemenea persoane.

Modalitatea și limitele folosirii însemnelor Clubului sunt stabilite în Statut, Regulament și Hotărârea Consiliului Director din data de 3 octombrie 2016 (pct.7).

3. Activităţile desfășurate la sală de membrii Clubului

Activităţile desfășurate de Club la sală pe parcursul anului constau în prezentările efectuate de membrii Clubului, simpatizanţii acestuia sau de invitaţi și au ca temă turele montane, drumeţiile din ţară și din străinătate, măsurile necesare în caz de accidente, acţiunile specifice de supravieţuire, achiziţionarea și folosirea echipamentului în tura, alpinism sau escaladă, ori alte asemenea chestiuni specifice activităţii montane.

Prezentările se fac prin discuţii libere sau sub formă de fotografie ori film, sunt anunţate din timp pe pagina proprie de internet a Clubului, afișul cu numele lectorului și tema dezbătută fiind postat și la sala unde are loc prezentarea.

Concursul de fotografie "Căciula de aur" are loc tot la sală iar împrumutarea și restituirea cărţilor din biblioteca clubului se desfășoară momentan în același loc.

Anunţuri importante, cum ar fi deciziile Consiliului Director, anumite ture sau evenimente se fac și cu prilejul adunărilor care au loc în sala Clubului.

Ședințele s-au desfășurat din ianuarie până în iunie, respectiv din octombrie până în decembrie, în prima și a treia zi de luni, cu excepția lunii ianuarie 2017 când sunt programate în prima și ultima zi de luni.

Începând cu luna februarie a anului 2017, prezentările la sală vor avea loc în a doua și a patra zi de luni.

Întâlnirea membrilor Clubului are loc timp de 2 ore, cu începere de la ora 18:00.

Până în luna octombrie 2016 întâlnirile Clubului au avut loc la sala I.C.Brătianu a Universităţii Populare "Ioan I. Dalles" din Str. Amzei nr. 5-7, Sector 1 București. În toată această perioadă de timp, sala era închiriată contra cost.

Din cauza costurilor ridicate pretinse de conducerea Universităţii Populare începând cu luna octombrie 2016, au fost întreprinse demersuri pentru identificarea unei săli gratuite sau cu costuri financiare reduse.

Începând cu luna octombrie 2016, întâlnirile membrilor și simpatizanţilor Clubului se desfășoară la sala amfiteatru Ștefan Odobleja (V107, etaj 1) a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu (calea Văcărești nr. 187, sector 4 București). Sala este oferită gratuit Clubului de către conducerea generoasă a Facultăţii de Drept și a Universităţii Titu Maiorescu.

În tabelul de mai jos sunt menţionate activităţile desfășurate de membrii și simpatizanţii Clubului la sală, începând cu luna mai 2016 și până la data de 31 decembrie 2016.

Nr. Data Tema Lector
1. 23 mai 2016 Ședinţă organizatorică, prezentare Club Alpin Floarea de Colţ București, înscrieri, etc. Consiliul Director
2. 13 iunie 2016 Japonia
Al cincilea pol al frigului
Paul Tavșance
Uca Marinescu
3. 27 iunie 2016 Aventură în Uganda Răzvan Mirea
4. 10 oct 2016 Vezuviu. Coasta Amalfi și insula Capri. Gheorghe Nistoroiu
5. 24 oct 2016 Islanda, un paradis natural Gheorghe Nistoroiu, Marian Curculescu, Cristian Anghel, Marian Cupliu, Florin Dinescu
6. 7 nov 2016 Serbia montană
Lacul lui Nea Milică
Andrei Ionel
Laurențiu Țârcomnicu
7. 21 nov 2016 Via ferrata în Dolomiţi
Pe urmele makedonilor
Valeriu Penes, Cantemir Ionescu
Georgi Gushev
8. 5 dec 2016 “Căciula de aur” Marius Radu (organizare)
9. 19 dec 2016 Tehnici de supravieţuire
Traversarea munţilor Rodnei pe timp de iarnă
Șerban Derlogea
Ioan Stoenică

4. Parteneriatele încheiate de Club cu diferite instituţii. Avantaje oferite membrilor Clubului

4.1. În primul rând, faţă de costurile ridicate ale închirierii sălii I.C.Brătianu din cadrul Universităţii Populare "Ioan I. Dalles", comunicate înainte de reluarea întâlnirilor membrilor Clubului din luna octombrie 2016, Consiliul Director a fost nevoit să identifice soluţii urgente și avantajoase pentru desfășurarea în continuare a întâlnirilor tradiţionale la Club.

În acest sens și în speranţa atragerii tinerilor iubitori de natură și drumeţii s-a urmărit identificarea unei săli în mediul universitar care să nu necesite costuri financiare ridicate.

Demersurile au fost concretizate prin obţinerea unei săli gratuite la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, astfel că începând cu luna octombrie 2016, gratuit, membrii Clubului se pot întâlni timp de 2 ore, începând cu ora 18,00 la amfiteatrul Ștefan Odobleja (V107, etaj 1) situată în București, Calea Văcărești nr. 187, sector 4. Așadar, primul și cel mai important partener al Clubului este Universitatea Titu Maiorescu (www.utm.ro).

4.2. În al doilea rând, în vederea facilitării accesului la echipament montan la preţuri reduse pentru membrii clubului, au fost încheiate următoarele parteneriate cu magazinele de profil, după cum urmează:

- Magazinul Himalaya (www.himalaya.ro) oferă o reducere de 10% la produsele care nu sunt deja reduse, pe bază de legitimaţie de membru;
- Magazinul Nootka (www.nootkasport.ro) oferă o reducere de 10% la produsele care nu sunt deja reduse, pe bază de legitimaţie de membru. Accesarea paginii de internet a Clubului se poate realiza de pe pagina de internet a magazinului, în locaţia acestuia din București aflându-se și un banner de promovare a Clubului;
- Magazinul Montrek (www.montrek.ro) oferă o reducere de 17% (10% reducere Club plus 7% reducere pe bază de legitimaţie a magazinului) la produsele care nu sunt deja reduse, pe bază de legitimaţie de membru. Accesarea paginii de internet a Clubului se poate realiza de pe pagina de internet a magazinului;
- Magazinele Hervis (www.hervis-sports.ro), cu excepţia celor on-line oferă o reducere de 10% la produsele sale, pe bază de legitimaţie de membru, timp de 1 an de zile, până în octombrie 2017.

Numărul accesărilor domeniului corespunzător aflat pe pagina de internet a Clubului depășește 400 de accesări.

Partenerii Clubului sunt promovaţi pe pagina de internet a Clubului, în materialele și acţiunile sale.

4.3. Biblioteca Clubului

Potrivit art. 4 lit. h) din Statut, "achiziţionarea de cărţi, filme și alte materiale documentare și promoţionale pentru membrii Asociaţiei în vederea creării unui fond documentar al Asociaţiei, inclusiv electronic pentru membrii acesteia", iar potrivit art. 19 lit. d) din Regulament unul dintre drepturile membrilor Clubului este acela de a avea "acces la fondul documentar al Asociaţiei".

În temeiul acestor prevederi, Consiliul Director a adoptat Regulamentul privind Biblioteca Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ București, care poate fi consultat pe pagina de internet a Clubului (http://floareadecolt.com/noi/documente/regulament-biblioteca). Regulamentul conţine prevederi referitoare la împrumutarea cărţilor și a celorlalte materiale din fondul documentar al Clubului, în mod gratuit, durata împrumutului, numărul maxim de cărţi care pot fi împrumutate, formularul care trebuie completat, condiţiile restituirii și răspunderea în cazul pierderii sau dispariţiei materialelor aflate în proprietatea Clubului.

Interesul membrilor și simpatizanţilor Clubului pentru Bibliotecă este demonstrat și de numărul accesărilor rubricii "Regulament Bibliotecă" de pe pagina de internet, acesta ajungând la peste 120 de accesări și la peste 670 accesări pentru pagina "Biblioteca Floarea de Colţ" (http://floareadecolt.com/noi/biblioteca).

La sfârșitul anului 2016 în Biblioteca Clubului se aflau 45 de cărţi, 2 DVD-uri și 3 reviste (România Pitorească cu numere începând din 1970 și colecţia din 2016), donate de 6 membri ai Clubului. Din cele 45 de cărţi, 11 sunt ediţii publicate recent, respectiv din anul 2013 până în anul 2016.

În perioada de referinţă a raportului au fost împrumutate 20 de cărţi, cele mai solicitate fiind "Înalta aventură" (Edmund Hillary), "Alaska. Singur în sălbăticie" (Dave Metz) sau "Un roman de aventuri spirituale în Nepal" (Sega).

Din păcate lipsa unui spaţiu pentru Bibliotecă îngreunează procedura de împrumut a cărţilor, acestea fiind păstrate momentan de donatori și aduse la Club pentru membrii doritori de lectură.

5. Turele montane și celelalte drumeţii ale Clubului și membrilor săi

Potrivit art. 4 lit. a) și b) din Statut, Clubul "promovează drumeţiile și alte forme de activităţi montane, inclusiv prin comunicare pe pagina proprie de internet, organizează periodic excursii şi tabere montane, activităţi de ciclism montan, ture alpine şi drumeţii pe schiuri" iar conform art. 19 alin. 1 lit. c) din regulament membrii Clubului pot "să participe la excursiile, taberele, drumeţiile montane şi orice alte activităţi organizate".

Modalitatea în care sunt anunţate turele pe pagina proprie de internet a Clubului și conţinutul mesajelor respective referitoare la echipamentul necesar, pregătirea participanţilor, durata drumeţiei, ruta folosită, etc. sunt menţionate la art. 21 din Regulament.

Practic, activitatea de drumeţie este cea mai importantă dintre activităţile membrilor Clubului, dovadă fiind menţionarea acesteia ca prioritate pentru Club, periodicitatea turelor desfășurate de membrii și simpatizanţii Clubului, numărul acestora și postarea lor pe pagina proprie de internet.

Din acest punct de vedere relevante sunt cele aproximativ 350 de ture desfășurate de membrii și simpatizanţii Clubului în perioada 12 mai 2016-31 decembrie 2016 (avem în vedere exclusiv turele postate pe site și forum).

Turele montane, drumeţiile și activităţile de ciclism ale membrilor și simpatizanţilor Clubului s-au desfășurat atât în ţară cât și în străinătate.

Turele montane și drumeţiile din ţară au fost întreprinse în Munţii Bucegi, Munţii Baiului, Munţii Neamţului, masivele Piatra Mare, Leaota, Postăvaru, Piatra Craiului, Ceahlău, Făgăraș, Iezer-Păpușa, Retezat, Parâng, Cozia, Munţii Căpăţânii, Cheile Tișiţei, Ciucaș, Cheile Nerei, Buila-Vânturariţa ș.a.

Turele montane au fost realizate pe trasee ușoare sau cu grad mediu ori mare de dificultate, inclusiv în abruptul Carpaţilor, echipele fiind formate, de cele mai multe ori din 2 sau 3 membri ori simpatizanţi ai Clubului sau chiar din 10-15 persoane.

Turele au fost desfășurate la o zi sau la mai multe zile, cu cortul sau cazări la cabane ori alte asemenea locaţii specifice.

Drumeţiile cu bicicleta au fost realizate, fie în apropierea Bucureștiului (Pipera - Tunari - Dimieni - Dumbrăveni - Pădurea Snagov - Siliștea Snagovului - Gruiu - Lipia - Căldărușani - Dascălu - Ștefănești - Colentina, 97 de Km, vezi aici, http://floareadecolt.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1436&sid=9c6c758de4b651030d67ef169f401636), fie în zona Munţilor Apuseni (Sibiu, Blaj, Teiuș, Aiud, Apuseni, Câmpeni, Brad, Deva, cca 470 km, vezi aici, http://floareadecolt.com/cu-bicicleta-in-apuseni).

Drumeţiile din străinătate au fost întreprinse de membrii și simpatizanţii Clubului în zone cum ar fi Munţii Dolomiţi (Monte Paterno și Toblino), Vezuviu, coasta Amalfi și insula Capri, Corsica, Islanda, Muntele Pirin, Munţii Tatra (vârful Rysy), Balcic și Sozopol, Serbia, parcurile naționale din Croația (Plitvice, Paklenica) și Muntenegru (Durmitor, canionul Tara) etc.

O parte din aceste ture și drumeţii au fost postate pe pagina proprie de internet a Clubului sau prezentate la sală membrilor și simpatizanţilor noștri.

Dintre turele mai deosebite prin gradul ridicat de dificultate, durata acestora, necesarul de echipament sau traseul tehnic ales, postate pe pagina de internet a Clubului pot fi evidenţiate turele din "Bucegi, Brâna Mare a Morarului", "Bucegi, Brâna Aeriană", "Bucegi, Creasta Bucșoiului Mic", "Făgăraș, Negoiu", "Leaota", " Vf. Omu si Hornul Mare al Mălăieștilor în decembrie", "Piatra Craiului: Curmătura, vf. Ascuţit, Prăpăstiile Zărneștiului", "Poiana Coștilei, Hornul Pământos, Valea Colţilor din Valea Mălinului, Valea Gălbinele prin Hornul dintre fire" etc. (http://floareadecolt.com/, http://floareadecolt.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1485&sid=5a91b4be2721abf51d5e0e5da3b059eb).

Ture deosebite au fost și cele organizate de Gheorghe Nistoroiu (Iura) cu colegii de la prestigioasa companie "Deloitte", la care au participat și o parte dintre membrii și simpatizanţii Clubului. Astfel potrivit anunţului postat pe pagina de internet a Clubului, (http://floareadecolt.com/ture/propuneri/circuit-in-muntii-baiului) "membrii Clubului Alpin Floarea de Colţ au fost invitaţi să participe sâmbătă 17 septembrie la o tură în circuit în munţii Baiului la care va participa şi o echipă de iubitori de munte de la firma Deloitte, aceasta fiind prima activitate de acest gen organizată de Clubul Alpin Floarea de Colţ. Traseul ales pentru acesta tură porneşte din halta Sinaia Sud, urcă pe Piciorul Gagului şi pe culmea Gagu până în Vârful Mierlei, urmează creasta principală până la Piscul Câinelui şi coboară pe Piciorul Câinelui în Sinaia. Întâlnirea participanţilor va avea loc la ora sosirii trenului 3001 în halta Sinaia Sud (8.52), plecarea fiind programată pentru ora 9.00. Participanţii la tură din echipa Deloitte sunt în majoritate tineri sub 30 de ani, cu experienţă redusă pe munte. În acest context, evenimentul propus constituie o ocazie pentru Club să îi ducem pe un traseu deosebit, să le prezentăm activităţile Clubului şi în final să îi atragem să se alăture grupului nostru".

La tura intitulată "Circuit în Munţii Baiului" au participat 60 de persoane dintre care 20 au fost angajaţi ai firmei "Deloitte", raportul turei fiind postat aici http://floareadecolt.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1440&sid=5b78b2096f9ff6686aed4a2997b97019.

A doua tură organizată de Iura în aceleași condiţii a fost cea denumită "Culorile toamnei la Paltinu", anunţată astfel "Membrii şi simpatizanţii Clubului Alpin Floarea de Colţ sunt invitaţi să participe sâmbătă 29 octombrie la o tură spre lacul de acumulare Paltinu, pentru a admira culorile toamnei. Traseul începe în halta Nistoreşti, urmează valea Câmpiniţei ocolind comuna Şotriile, urcă spre culmea Boncu, traversează un afluent al Teleajenului şi ajunge pe creasta de deasupra barajului Paltinu, unde se va face pauza de masă. Întoarcerea se va face pe sub vârful Frumos, peste platoul Seciuri în Comarnic. Durata estimată a traseului este de 7-7.5 ore de mers efectiv, urcuşul total fiind de circa 700 m. Întâlnirea va avea loc în vagonul 2 al trenului Regio 3001. Echipamentul va fi cel de munte de toamna din care nu vor lipsi bocancii, pelerina de ploaie şi parazăpezile (contra noroiului). Întrucât vremea în această perioadă poate fi rece şi vântoasă, este necesară o canadiana sau hanorac, căciulă şi mânuşi" (http://floareadecolt.com/ture/propuneri/culorile-toamnei-la-paltinu).

La această tură au participat 43 de persoane, raportul turei fiind postat aici http://floareadecolt.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1461&sid=df12b20dff4d68ae464eab1f4ccd010d.

Drumeții deosebite au fost și cele realizate de membrii Clubului (de exemplu Maria Ciurea) cu copiii, cum are fi cele de la:

- Schitul Cetățuia, Negru Vodă, Peștera Dâmbovicioarei, Schitul Dragoslavele (ghizi au fost chiar copiii);
- Mănăstirea Dervent, Peștera Sf. Andrei, Monumentul de la Adamclisi și cetatea, Constanța, Mamaia și cheile Dobrogei (ghizi au fost copiii);
- Breaza, Sinoiu, Cornu;
- Breaza, Cruce;
- Sinaia, Cota 1400, Stâna Regală, Stâncile lui Franz Josef, Peleș;
- Sinaia, Cota 1400, Stâna Regală, Stâncile Sf. Ana;
- Oltenița, Muzeul Gumelnița;
- Brănești, Mânăstirea Pasărea, Pustnicu;
- Ciorogârla, Schitul Samurcășești;
- Mogoșoaia, Chitila;
- Poiana Țapului, Bușteni;
- Moara Vlăsiei, Căldărușani.

6. Situaţia financiar-contabilă a Clubului

Art. 12 din Statut Clubului și art. 27 din Regulamentul Clubului menţionează veniturile acestuia și destinaţia cheltuirii lor în scopul bunei desfășurări a activităţii Clubului.

Veniturile Clubului sunt constituite în marea lor majoritate din cotizaţiile membrilor săi și din donaţiile membrilor și simpatizanţilor Clubului.

Printre aceste donaţii se regăsește și donaţia de 2% din impozitul anual pe salariile angajaţilor.

Comisia de cenzori a întocmit Raportul privind gestiunea Asociației "Club Alpin Floarea de Colț" București, conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la data de 31.12.2016.

6.1. Ca și în prezent, cuantumul cotizaţiei era stabilit la suma de 60 de lei/an, respectiv 40 de lei/an pentru pensionari. În prezent, înscrierea în Club după data de 1 iulie, face ca plata cotizaţiei să se facă la jumătatea sumei de bani mai sus menţionate. Plata cotizaţiei se poate face în două tranșe, prima tranșă trebuie achitată în termen de 15 zile de la înscrierea în club. În cazul înscrierii în Club după data de 1 iulie, plata cotizaţiei trebuie făcută integral. Cotizaţia poate fi achitată în numerar sau prin virament bancar în contul Clubului. Membrii Clubului cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani sunt scutiţi de plata cotizaţiei. Membrii de familie ai membrilor activi ai Clubului sunt și ei scutiţi de plata cotizaţiei anuale (prin membri de familie se înţelege soţul sau soţia, părinţii şi copii membrilor activi). Pentru situaţii deosebite şi justificate, Consiliul Director poate decide reducerea sau scutirea de la plata cotizaţiei. Prin situaţii deosebite se înţelege lipsa veniturilor, starea de nevoie temporară, starea de sănătate precară sau alte asemenea situaţii care constituie o imposibilitate chiar şi temporară de plată a cotizaţiei. Situaţiile de nevoie se constată la cerere pe bază de documente justificative de către Consiliul Director.

Doar doi membri ai Clubului au achitat cotizaţia prin virament bancar. Înainte de dobândirea personalităţii juridice din luna mai 2016, aproximativ 100 de persoane achitau cotizaţia la Club, sumele de bani astfel primite fiind folosite în special pentru plata chiriei la sala la care aveau loc prezentările Clubului.

La sfârșitul anului 2016, datele financiare referitoare la plata cotizaţiei anuale sunt următoarele:

- 131 de membri au achitat cotizaţia anuală;
- 1 membru activ al Clubului nu a achitat cotizaţia anuală;
- au beneficiat de scutiri de la plata cotizaţiei anuale 11 membri ai Clubului, după cum urmează: 7 membri pentru motive de rudenie, 2 membri pentru motive medicale, 1 membru pentru vârsta de sub 25 de ani și 1 membru pentru lipsă de venituri. Suma totală încasată din cotizațiile membrilor a fost în cuantum de 2.232 lei.

6.2. În ceea ce privește donaţiile făcute Clubului din luna mai 2016 până în luna decembrie 2016, inclusiv, acestea au atins suma de 2.763,98 lei, defalcate astfel:

- 1328 lei donaţie propriu-zisă;
- 407 lei sumă de bani rămasă din cotizaţiile membrilor înainte de obţinerea personalităţii juridice;
- 1.028 lei donaţia de 2% din impozitul pe salarii. Referitor la sumele de bani cheltuite de Club în interesul acestuia și al membrilor săi, potrivit raportului comisiei de cenzori totalul este de 1.231,81 lei, defalcate astfel: - 420 de lei au fost folosiţi pentru plata insignelor personalizate;
- 811,81 lei au fost folosiţi pentru achiziţia de carduri pentru aparatele de fotografiat, căciuli și cărți pentru premiile concursului de fotografie "Căciula de aur" 2016, respectiv, achiziţia unor exemplare "România Pitorească", o parte din acești bani (345 lei) fiind recuperaţi ulterior de Club de la membrii care au cumpărat cărţile, restul exemplarelor fiind predate unor membri ai Clubului pentru suportul lor tehnic la sală, fiind înmânate sau urmând să fie predate lectorilor de la sală.

Sumele de bani aflate în evidenţele Clubului la data de 31 decembrie 2016 sunt următoarele:

- Total: 3.964,17 lei dintre care:
- 2.603,19 lei, numerar
- 1.360,98 lei în contul bancar

La sfârșitul nivelul anului 2016, Clubul dispune de 3.764,17 lei, diferență între veniturile și cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activității acestuia.

7. Situaţia membrilor activi ai Clubului la data de 31 decembrie 2016

Așa cum s-a menţionat deja, înainte de 12 mai 2016, aproximativ 100 de persoane achitau cotizaţia la Club, aspect care semnifică faptul că înainte de dobândirea personalităţii juridice, Clubul avea aproximativ 100 de membri.

La data de 31 decembrie 2016, în Club sunt înscrise 132 de persoane, pentru 8 luni de zile din anul 2016 creșterea numărului de membri fiind de peste 30%.

Distribuţia membrilor activi ai Clubului pe vârstă și gen este evidenţiată în tabelul și în graficul de mai jos:

  CNP Vârsta medie Vârsta min Vârsta max Sub 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Peste 80 Total
Total 124 58 23 82 5 9 20 25 41 21 3 124
Bărbaţi 48 56 23 82 4 4 9 12 9 8 2 48
Femei 76 60 28 81 1 5 11 13 32 13 1 76
        Total 4% 7% 16% 20% 33% 17% 2% 100%
        Bărbaţi 8% 8% 19% 25% 19% 17% 4% 100%
        Femei 1% 7% 14% 17% 42% 17% 1% 100%

Recapitulând datele din tabelul/graficul de mai sus, se pot trage următoarele concluzii cu privire la situaţia membrilor activi ai Clubului la data de referinţă:

- vârsta minimă a membrilor înscriși este 23 de ani iar cea maximă este 82 de ani;
- vârsta medie a membrilor Clubului este 58 de ani (56 la bărbaţi și 60 la femei);
- din totalul de 124 de membri (pentru 8 membri nu există date de identificare pentru ca acestea să fie procesate), 48 membri sunt bărbaţi (38,7%) și 76 membri sunt femei (61,3%);
- 5 membri au vârsta sub 30 de ani (4% din totalul membrilor), dintre aceștia 4 fiind bărbaţi iar 1 femeie;
- 9 membri au vârsta între 30 de ani și 39 de ani (7% din totalul membrilor), dintre aceștia 4 fiind bărbaţi iar 5 femei;
- 20 de membri au vârsta cuprinsă între 40 de ani și 49 de ani (16%), 9 dintre aceștia fiind bărbaţi iar 11 femei;
- între 60 de ani și 69 de ani se află un număr de 41 de persoane, cea mai numeroasă categorie de membri ai Clubului, aceștia reprezentând un procent de 33% din totalul membrilor (9 bărbaţi și 32 de femei);
- 34 de persoane au vârsta cuprinsă între 23 de ani și 50 de ani, ceea ce reprezintă un procent de 27% din totalul membrilor Clubului.

Membrii Clubului provin în majoritatea covârșitoare din București, însă există și persoane care au domiciliul sau reședinţa în alte localităţi, cum ar fi:

- Curtea de Argeș - 1 persoană;
- Caraș-Severin - 1 persoană;
- Dâmboviţa - 1 persoană;
- Miercurea Ciuc - 1 persoană;
- Ilfov - 3 persoane;
- Sfântul Gheorghe - 1 persoană;
- Westford (U.S.A.) - 1 persoană.

Ca evoluţie a înscrierilor în Club, începând cu luna mai a anului 2016, se pot observa următoarele:

- la începutul lunii iunie 2016 în Club erau înscrise 43 de persoane;
- în octombrie 2016 numărul celor înscriși era de 111;
- în prezent numărul membrilor Clubului a atins 132 de persoane. Desigur că periodicitatea înscrierilor în Club a fost influenţată de perioada vacanţei de vară, dovadă că în luna iulie 2016 s-au înscris doar 6 persoane iar în luna august 2016 doar 7 persoane.

Cele mai multe persoane s-au înscris în Club în luna mai 2016, respectiv 47 și în luna octombrie 2016, adică 22 de persoane.

8. Dezvoltarea paginii de internet a Clubului, reflectarea turelor montane și a celorlalte drumeţii pe pagina de internet

Înainte de obţinerea personalităţii juridice, pagina de internet a Clubului era constituită exclusiv dintr-un forum în care domeniul activ și reprezentativ era constituit din reflectarea turelor periodice ale membrilor și simpatizanţilor Clubului.

Ca și în prezent, Clubul avea și pagină de facebook.

În momentul de faţă, prin efortul voluntar și gratuit a unora dintre membrii Clubului, pagina de internet www.floareadecolt.com integrează și forumul unde sunt reflectate prompt atât de mult așteptatele ture ale membrilor și simpatizanţilor Clubului.

Pagina proprie de internet cuprinde momentan 8 domenii, respectiv "Acasă", "Despre noi" (subdomeniul "Documente"), "Ture" (subdomeniul "Propuneri"), "Articole", "Foto", "Contact", "Forum", "FB".

Din orice pagină a site-ului la secțiunea "Important" pot fi aflate informaţii despre Club, pot fi lecturate Statutul și Regulamentul Clubului, se pot afla informaţii despre cum poţi deveni membru în Club sau poate fi descărcat formularul de înscriere.

La secțiunea "Recente" se pot afla ultimele știri sau informaţii despre activitatea Clubului, iar navigarea prin pagina "Biblioteca" ne poartă prin universul cărţilor și a celorlalte materiale documentare aflate în proprietatea Clubului.

"Cronica săptămânii" atât de preţuită și atât de bine gestionată de unii membri ai Clubului poate fi accesată din orice pagină a site-ului și te poartă pe cărările montane și prin drumeţiile frumoase ale membrilor și simpatizanţilor Clubului.

Pagina proprie de internet a Clubului conţine informaţii despre partenerii Clubului, paginile de internet ale acestora putând fi direct accesate de aici.

Nu în ultimul rând, site-ul Clubului conţine date privind buletinul meteorologic și iarna permite accesarea buletinului Nivometeorologic atât de util în turele din sezonul rece.

Pagina proprie de internet a Clubului conţine informaţii despre prezentările la sală, întâlnirile membrilor Clubului, date privind contul bancar, adresa de e-mail a Clubului, CUI, sigla și unitatea bancară unde Clubul deţine cont bancar.

Datele referitoare la turele montane și drumeţiile membrilor și simpatizanţilor Clubului au fost deja reflectate la punctul 5 din raport.

9. Concursul de fotografie "Căciula de aur" 2016

Tradiţionalul concurs anual de fotografie al Clubului "Căciula de aur" 2016 s-a aflat la a patra sa ediţie de la reluarea sa în format electronic.

Organizarea și desfășurarea ireproșabilă a concursului au demarat cu redactarea și aprobarea Regulamentului privind concursul de fotografie, au continuat cu desemnarea juriului, gestionarea fotografiilor transmise, jurizarea acestora și s-au finalizat cu desemnarea premianţilor.

La concurs au participat 30 de membri ai Clubului, pozele fiind transmise organizatorului care la rândul său le-a trimis în format electronic și în condiţii de confidenţialitate juriului.

Jurizarea s-a realizat exclusiv în prezenţa membrilor juriului iar rezultatul a fost prezentat la sală pe data de 5 decembrie 2016 în prezenţa membrilor Clubului și a unora dintre participanţi.

Toate cele 10 fotografii ale celor 30 de participanţi au fost prezentate la sală, în două rânduri după o pauză de câteva minute, membrii clubului votând în cadrul unei secţiuni separate pentru "premiul publicului" cel mai frumos set de fotografii.

Premiile acordate în cadrul concursului "Căciula de aur" ediţia 2016 au fost următoarele:

- premiu I: căciulă + carte + card SD
- premiu II: căciulă + carte + card SD
- premiu III: căciulă + carte + card SD
- menţiune I: cagulă + carte
- menţiune II: cagulă + carte
- menţiune III: cagulă + carte
- premiul publicului: carte
- menţiune fotografie alb-negru: carte
- menţiune foto alpinism: carte

Finanţarea premiilor pentru ediţia din 2016 a concursului de fotografie "Căciula de aur" a fost asigurată în parte din resursele Clubului (vezi punctul 6.2 din raport) și din donaţiile unora dintre membrii Clubului.

10. Obiectivele Consiliului Director pentru anul 2017

La începutul anului 2017 sunt preconizate alegeri pentru Consiliul Director. Scopul acestora este asigurarea unei depline reprezentativităţi a membrilor Clubului prin încercarea de alegere a tuturor celor 15 locuri de membru în Consiliu.

De asemenea, se urmărește asigurarea accesului mai multor membri activi la organizarea și funcţionarea eficientă a Clubului, la buna gestionare a acestuia prin cunoștinţele, experienţa și pregătirea membrilor săi în vederea continuării realizărilor din cele 8 luni de zile de funcţionare a Clubului după înregistrarea acestuia.

În aceste condiţii, deși componenţa noului Consiliu Director poate fi diferită de cea a primului CD, raportul de activitate pentru anul 2016 nu se poate încheia fără enunţarea câtorva obiective pentru anul 2017, noul CD putând să le însușească pe toate de mai jos sau doar o parte dintre ele ori să realizeze alte activităţi utile Clubului și membrilor săi:

- Pregătirea ședinţei Adunării Generale pentru alegerea CD, prezentarea raportului de activitate al CD și al Comisiei de cenzori pentru anul 2016;
- Identificarea unui spaţiu convenabil ca sediu de lucru pentru secretariatul Clubului, pentru bibliotecă, păstrarea actelor, primirea cererilor de înscriere și a cotizaţiilor, etc.;
- Continuarea parteneriatelor existente și încheierea altor înţelegeri benefice pentru membrii Clubului cu alte magazine de echipament și nu numai;
- Continuarea concursului de fotografie "Căciula de aur" și identificarea unei finanţări externe pentru acesta;
- Valorificarea fotografiilor din concursul de fotografie inclusiv prin producerea de materiale publicitare pentru Club, membrii, simpatizanţii săi și lectori;
- Obţinerea unor finanţări externe pentru activităţile Clubului;
- Dezvoltarea paginii de internet a Clubului, inclusiv prin postarea unor scurte prezentări ale membrilor CD;
- Stabilirea exactă a sarcinilor și responsabilităţilor în cadrul CD;
- Redactarea și adoptarea Regulamentului de organizare și funcţionare al CD și al Comisiei de cenzori;
- Anunţarea din timp a turelor membrilor Clubului pe site prin indicarea traseului posibil, a dificultăţii sale, a necesarului de echipament, a numărului de participanţi, a celorlalte condiţii necesare pentru desfășurarea în siguranţă a drumeţiilor;
- Stabilirea unui program de prezentări la sală și anunţarea acestora la universitate;
- Organizarea drumeţiilor din februarie 2016 de la cabana Diham și a celor de la cabana Voina și din Piatra Craiului;
- Organizarea sărbătorii de sfârșit de an;
- Desfășurarea unor acţiuni de ecologizare și remarcare trasee turistice;
- Desfășurarea unor parteneriate cu Salvamont, Parcurile Naţionale și alte cluburi montane;
- Desfășurarea unor ture în comun cu alţi parteneri;
- Refacerea băncuţei de pe traseul Piciorul Pietrei Arse;
- Ture în Munţii Făgăraș, Iezer-Păpușa, Piatra Craiului și alţi munţi;
- Investiţii necesare pentru desfășurarea activităţii la sală, dacă este cazul (boxe, de exemplu, cărţi pentru lectori etc.);
- Depunerea actelor financiare pentru anul 2016;
- Postarea pe site a formularului pentru încasarea a 2% din impozitul pe salarii, organizarea din timp a acestei activităţi pentru facilitarea încasării sumelor de bani;
- Analizarea oportunităţii achiziţiei de echipament pentru membrii Clubului;
- Ateliere de lucru și dezbateri privind fotografia, alpinismul, folosirea echipamentului, metode de supravieţuire și ajutor, etc.
- Proiecţii de film montan;
- Obţinerea unor avantaje la C.F.R. - Realizarea unor materiale promoţionale pentru Club;
- Dezbaterea oportunității modificărilor și completărilor la statutul Clubului și la Regulamentul de organizare și funcționare;
- Alte oportunităţi identificate pe parcursul anului.

În final, membrii Consiliului Director doresc să mulţumească celor care au rămas aproape de Clubul Alpin Floarea de Colţ București în toată existenţa sa de la înfiinţarea din anul 1977 și fără de care nu era posibilă înscrierea Clubului în 2016, să le mulţumească, de asemenea tuturor celor care și-au adus contribuţia sinceră, gratuită și altruistă la înfiinţarea și funcţionarea Clubului și să își exprime credinţa că spiritul voluntar al Florii de Colţ, dragostea pentru natură și pasiunea pentru munte și drumeţie vor asigura continuitatea Clubului și a activităţilor sale în bune condiţii, cu implicare, înţelegere și bună-credinţă.

CONSILIUL DIRECTOR

Valeriu GOREA (președinte)
Diana ȘERBAN
Vali COZEA
Marius RADU
Mihail CERNAT
Mihai DRUMEA

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria