Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Raport de activitate al Consiliului Director pentru anul 2017

Potrivit art. 18 lit. e) și art. 21 lit. d) din Statutul Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ București (numit în continuare Clubul), "Adunarea Generală a Asociaţiei dezbate raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară" (http://floareadecolt.com/noi/documente/statut), iar conform art. 29 lit. e) din Regulamentul Clubului, "raportul se întocmeşte de regulă anual sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor activi ai Asociaţiei" (http://floareadecolt.com/noi/documente/regulament).

 Având în vedere prevederile statutare mai sus menţionate, în ședinţa Consiliului Director din data de 18 octombrie 2017 s-a decis cu unanimitate de voturi întocmirea raportului de activitate pentru anul 2017 și prezentarea acestuia spre aprobare Adunării Generale.

În raportul de activitate sunt prezentate aspecte referitoare la:

- parteneriatele încheiate cu diferite instituţii şi avantajele oferite membrilor;

- turele montane şi alte drumeţii ale Clubului și ale membrilor săi;

- întâlnirile de la Universitatea Titu Maiorescu;

- situaţia financiar-contabilă a Clubului;

- situaţia membrilor activi ai Clubului;

- dezvoltarea paginii de Internet a Clubului, reflectarea turelor montane și a celorlalte drumeţii pe pagina de Internet;

- concursul de fotografie "Căciula de aur".

1. Parteneriatele încheiate de Club cu diferite instituţii. Avantaje oferite membrilor Clubului (https://floareadecolt.com/noi/parteneri)

1.1 Primul parteneriat, continuat din anul 2016, cu Universitatea Titu Maiorescu care ne-a pus la dispoziție gratuit o sală la Facultatea de Drept, conform unui program pentru anul 2018 stabilit împreună cu conducerea clubului nostru. Pe site-ul clubului (https://floareadecolt.com) și pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/floareadecolt/) se anunță din timp întâlnirile membrilor clubului conform acestui program.

1.2 S-au păstrat parteneriatele cu magazinele de echipament sportiv Himalaya, Nootka, Montrek și reducerile respective de 10 % pe baza prezentării legitimației de membru al Clubului. La aceste magazine s-au adăugat și CAF (on-line) cu o reducere de 10% și Craimont cu o reducere de 5% pe bază de legitimație. Detalii referitoare la reduceri și parteneri pot fi consultate pe site-ul Clubului la secțiunea "Despre noi - Parteneri".

1.3 A fost stabilit un parteneriat cu Cabana Voina din masivul Iezer-Păpușa, unde pe baza legitimației de membru al Clubului se obține o reducere de 20% la cazare.

1.4 A fost stabilit un parteneriat cu Asociația Clubul Alpin Român (CAR), prin care se prevede sprijin reciproc în ceea ce privește promovarea educației montane, a drumeției și alpinismului. Ca măsuri concrete, membrii clubului nostru beneficiază de acces la Căminul Alpin, iar membrii CAR pot avea la dispoziție sala noastră pentru prezentări. De asemenea, în virtutea protocolului de colaborare încheiat, membrii CAR vor sprijini membrii clubului nostru care doresc să se inițieze în alpinism.

1.5 Ultimul parteneriat este în curs de încheiere cu Agenția Națională de Meteorologie și permite membrilor noștri accesul (contra cost) la cursurile despre avalanșe, la alte cursuri pentru formare în colectarea datelor meteo, precum și achiziția de echipament de măsură specific pentru măsurători meteo.

Drepturile și obligațiile partenerilor sunt în conformitate cu cele stabilite în ședințele Consiliului Director.

Partenerii Clubului sunt promovaţi pe pagina de Internet a Clubului (https://floareadecolt.com/noi/parteneri), în materialele și acţiunile sale, atât pe prima pagină unde sunt siglele cu legături la site-urile respective, cât și în secțiunea "Despre noi".

2. Turele montane ale membrilor clubului. Acțiuni de voluntariat.

2.1 Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea clubului nostru, s-au organizat trei excursii aniversare, cu membrii clubului și simpatizanți:

- în luna februarie 2017 în Bucegi, la cabana Diham;

- în luna mai 2017 în Iezer Păpușa, la cabana Voina, lună în care se serbează și ziua Clubului;

- în luna septembrie 2017 în Piatra Craiului, la cabana 7 Crai.

Din cauza unor dificultăți întâmpinate în această ultimă excursie, în Piatra Craiului, s-a lucrat la un set de reguli (recomandări) pentru parcurgerea traseelor nemarcate și s-a stabilit impreună cu conducerea Parcului Național Piatra Craiului modul de a anunța și a cere acceptul pentru turele pe trasee nemarcate în acest parc național. O prima versiune a regulilor pentru parcurgerea traseelor nemarcate se regăseşte în procesul verbal din 18 octombrie 2017 (https://floareadecolt.com/noi/documente/proces-verbal-18-octombrie-2017).

2.2 Au continuat excursiile săptămânale de weekend, cu precădere în masivele Bucegi, Baiului, Postăvaru, dar și în Carpații Meridionali, de Curbură, Orientali și Ceahlău.

În masivul Bucegi în special au fost parcurse văile alpine: Valea Morarului, Gălbinele, Coștilei, Albă, Vânturiș; brânele Portiței, Țimbalul, Mare a Morarului etc.

Au fost făcute de asemenea ture în masivele Retezat, Cernei, Buila Vanturarița, Latoriței, Piatra Craiului, Leaota, Siriu, Ceahlău, Călimani.

2.3 Excursii organizate au fost realizate în zona Tușnad, la Vulcanii Noroioși, în Munții Trascăului, în jurul Bucureștiului și a oraşului Râmnicu Vâlcea, ultimele două excursii împreună cu cei de la Arhiva de Geografie.

2.4 Au fost organizate două excursii cu bicicletele de munte în lunile martie pe ruta Azuga –Comarnic și august în Munții Baiului.

Detalii despre aceste excursii se regăsesc pe forum la secțiunea Cronica Săptămânală (https://floareadecolt.com/forum/cronica-saptamanala) și pe facebook.

2.5 Membrii și simpatizanții clubului au participat la cinci acțiuni de voluntariat:

a) REMARKING ROMÂNIA în Piatra Craiului - din luna mai 2017, la care au participat 7 membri ai Clubului. A fost remarcat traseul de la Brusturet - Şaua Funduri şi retur, punct roșu;

b) Predeal - 19 trasee, în septembrie 2017, acțiune coordonată de ArtTour România şi Salvamont Predeal, la care au participat 4 simpatizante ale clubului;

c) Refacerea refugiului Coștila , în octombrie 2017, acțiune coordonată de Clubul Alpin Român, la care au participat 3 membri ai clubului nostru;

d) Plantare copaci, în noiembrie 2017, acțiune organizată de ONG "Pădurea Copiilor";

e) Ecologizarea Parcului Văcărești (mlaștina), în primăvara anului 2017, acțiune organizată de Cristian LASCU.

3. Întâlnirile de la Universitatea Titu Maiorescu

Au continuat întâlnirile bilunare la Universitatea Titu Maiorescu, amfiteatrul Ștefan Odobleja, camera V109. Printre invitați au fost personalități precum Cristian Lascu, Dan Vasilescu, Ciprian Lolu, dar și colegii noștri Mihai Cernat, Cristian Gal, Mugurel Ilie.

4. Biblioteca Clubului

La sfârșitul anului 2017 în Biblioteca Clubului se aflau 90 de cărţi, 2 DVD-uri și 3 reviste.

În momentul de față cărțile sunt păstrate într-un birou situat în incinta Facultății de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, lângă sala unde se fac întâlnirile periodice ale membrilor clubului.

Detalii pentru împrumutarea cărților pot fi găsite pe site-ul clubului la secțiunea "Despre Noi" în partea de jos a paginii unde se află și regulamentul bibliotecii. Tot la acestă secțiune se găsește o listă cu titlurile disponibile pentru împrumut.

5. Situaţia financiar-contabilă a Clubului

Art. 12 din Statutul Clubului și art. 27 din Regulamentul Clubului menţionează veniturile acestuia și destinaţia cheltuirii lor în scopul bunei desfășurări a activităţii Clubului.

Veniturile Clubului sunt constituite din cotizaţiile membrilor săi și din donaţiile membrilor și ale simpatizanţilor Clubului, inclusiv donaţia de 2% din impozitul anual pe salariile angajaţilor.

Comisia de cenzori va întocmi Raportul privind gestiunea Asociației "Club Alpin Floarea de Colț" București, conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la data de 31.12.2017.

5.1 Se păstrează cuantumul cotizației la 60 de lei/an, respectiv 40 de lei/an pentru pensionari, precum și criteriile pentru care nu se plătește cotizația. Detalii sunt date în art. 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului care poate fi accesat pe site în secțiunea "Despre noi" - "Documente", criteriul de căutare fiind "Regulament Organizare si Funcționare".

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, au beneficiat de scutiri de la plata cotizaţiei anuale 17 membri ai Clubului (2 scutiri handicap, 1 scutire venit, restul scutire pe bază de grad de rudenie).

Suma totală încasată din cotizațiile membrilor a fost în cuantum de 6990 lei.

5.2 În ceea ce privește donaţiile făcute Clubului în anul 2017, acestea au atins suma de 3.000 lei printr-un contract de sponsorizare și sumele provenite din 2% din impozit în cuantum de 2.746 lei, la care se adaugă 422 lei din sume recuperate.

Valoarea cheltuielilor efectuate de Club este de 3.183 lei. Cheltuielile au fost făcute pentru:

- plata serviciilor firmei de contabilitate

- emiterea insignelor aniversare

- achizițipnarea cărților de protocol

- achiziționarea sistemului audio pentru prezentările la sală

- plata taxei de acces în masivul Piatra Craiului

- protocol sală cu ocazia prezentărilor

- achiziționarea premiilor pentru concursul foto "Căciula de aur"

- plata domeniului web pentru menținerea site-ului

Suma de bani disponibilă în evidenţele Clubului la data de 31.12.2017 este de 14.407,03 lei care cuprinde și soldul din anul 2016.

6. Situaţia membrilor activi ai Clubului la data de 31 decembrie 2017

La data de 31.12.2017, în Club erau înscrise 194 de persoane. La începutul anului trecut era înscrise 132 persoane , deci există o creștere de 62 de noi membri ai clubului.

26 de membri ai Clubului nu au achitat cotizaţia anuală pentru anul 2017.

Membrii Clubului provin în majoritate din București, dar există și persoane care au domiciliul sau reședinţa în alte localităţi din România sau în alte țări, precum SUA sau Marea Britanie.

7. Dezvoltarea paginii de Internet a Clubului, reflectarea turelor montane și a celorlalte drumeţii pe pagina de Internet

În momentul de faţă, prin efortul voluntar și gratuit al unora dintre membrii Clubului, pagina de Internet www.floareadecolt.com integrează și forumul, unde sunt reflectate prompt atât de mult așteptatele ture ale membrilor și simpatizanţilor Clubului.

Pagina proprie de Internet cuprinde momentan 8 domenii, respectiv "Acasă", "Despre noi" (subdomeniul "Documente"), "Ture" (subdomeniul "Propuneri"), "Articole", "Foto", "Contact", "FB", "Forum".

Important  Site-ul Clubului conţine date privind buletinul meteorologic și iarna permite accesarea buletinului Nivometeorologic-avalanșe, atât de util în turele din sezonul rece.

Pagina proprie de Internet a Clubului conţine informaţii despre prezentările la sală, întâlnirile membrilor Clubului, date privind contul bancar, adresa de e-mail a Clubului, CUI, sigla și unitatea bancară unde Clubul deţine cont bancar.

8. Concursul de fotografie "Căciula de aur" ediţia 2017

Tradiţionalul concurs anual de fotografie al Clubului "Căciula de aur" s-a aflat în anul 2017 la a cincea sa ediţie de la reluarea sa în format electronic.

Organizarea și desfășurarea concursului au demarat cu redactarea și aprobarea Regulamentului privind concursul de fotografie, au continuat cu desemnarea juriului, gestionarea fotografiilor transmise, jurizarea acestora și s-au finalizat cu desemnarea premianţilor.

La concurs au participat membri ai Clubului nostru, dar și ai altor cluburi montane, pozele fiind transmise organizatorului, care la rândul său le-a trimis în format electronic și în condiţii de confidenţialitate juriului.

Jurizarea s-a realizat exclusiv în prezenţa membrilor juriului, iar rezultatul a fost prezentat la sală pe data de 11 decembrie 2017 în prezenţa membrilor Clubului și a unora dintre participanţi.

Finanţarea premiilor pentru ediţia din 2017 a concursului de fotografie "Căciula de aur" a fost asigurată din resursele Clubului.

Câțiva membri ai Clubului şi-au exprimat intersul pentru o mai bună organizare a concursului, prin feedback-ul oferit. Ei vor fi cooptați la organizarea concursului din 2018.

9. Obiectivele Consiliului Director pentru anul 2018

- Organizarea mai bună a excursiilor montane ale clubului;

- Atragerea și fidelizarea tinerilor şi a altor doritori, în excursiile saptămânale de weekend cu trenul;

- Informarea mai bună a membrilor asupra reglementărilor și accesului în parcurile naționale și în rezervațiile din țara noastră;

- Sprijinirea și stimularea membrilor ca organizatori individuali de excursii de o zi sau de mai multe zile;

- Anunţarea din timp a turelor membrilor pe site/facebook prin indicarea traseului posibil, a dificultăţii sale, a necesarului de echipament, a numărului de participanţi, a celorlalte condiţii necesare pentru desfășurarea în siguranţă a drumeţiilor;

- Stimularea implicării membrilor clubului în conducerea acestuia;

- Continuarea parteneriatelor existente și încheierea altor înţelegeri benefice pentru membrii Clubului, cu magazine de echipament sportiv sau alte organizații;

- Continuarea concursului de fotografie "Căciula de aur", cu implicarea mai multor membri în organizare;

- Valorificarea fotografiilor din concursul de fotografie, inclusiv prin producerea de materiale publicitare pentru Club;

- Obţinerea de finanţări externe pentru activităţile Clubului;

- Stabilirea exactă a sarcinilor și responsabilităţilor în cadrul CD;

- Desfășurarea unor acţiuni de ecologizare și remarcare a traseelor turistice;

- Realizarea unor materiale promoţionale pentru Club;

- Alte oportunităţi identificate pe parcursul anului.

În final, membrii Consiliului Director doresc să mulţumească tuturor celor care și-au adus contribuţia sinceră, gratuită și altruistă la înfiinţarea și funcţionarea Clubului și să își exprime credinţa că spiritul voluntar al Florii de Colţ, dragostea pentru natură și pasiunea pentru munte și drumeţie vor asigura continuitatea Clubului și a activităţilor sale în bune condiţii, cu implicare, înţelegere și bună-credinţă.

Hai cu noi

Dacă iubești muntele și vrei să ieși în weekend la o drumeţie în natură, în sălbăticia Bucegilor sau în zonele învecinate, te așteptăm în fiecare sâmbătă, în Gara de Nord, la trenul Regio 3001, ora 6:17, primele două vagoane sau în gara Basarab la trenul Regio 3003, ora 7:45, primele două vagoane (pentru ture mai scurte şi mai uşoare, potrivite şi pentru începători dar alături de seniori). Nu uita bocancii, rucsacul cu mâncare pentru o zi și hainele de ploaie. Te așteptăm cu drag la o tură pe poteci cunoscute sau mai puțin cunoscute! Ai ocazia să faci mișcare, să te bucuri de natură și să întâlnești oameni noi. Potecile muntelui sunt primitoare indiferent de anotimp.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria