Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Adunării Generale, 30 ianuarie 2017.

Adunarea generală a Asociației Club Alpin Floarea de Colţ București (“Asociația”) convocată în condiții statutare prin anunțare pe pagina web a Asociației s-a întrunit în data de 30 ianuarie 2017 în amfiteatrul Ștefan Odobleja al Facultății Titu Maiorescu. La ora anunțată iniţial (18.00) cvorumul statutar de 77 membri prezenți din cei 152 inscriși nu era îndeplinit, astfel încât s-a așteptat până la ora celei de-a doua convocări, 18.30, la care Adunarea generală putea avea loc cu membrii prezenți, oră la care s-a realizat şi cvorumul statutar prin venirea de noi membri.

Potrivit art. 18 lit. e) și art. 21 lit. d) din Statutul Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ București (în continuare, Clubul), "Adunarea Generală a Asociaţiei dezbate raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară" (http://floareadecolt.com/noi/documente/statut), iar conform art. 29 lit. e) din Regulamentul Clubului "raportul se întocmeşte de regulă anual sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor activi ai Asociaţiei" (http://floareadecolt.com/noi/documente/regulament).

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 28 decembrie 2016.

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colt București ("Asociația") s-a întrunit în data de 28 decembrie 2016 fiind prezenți următorii membri: Valeriu Gorea (președintele Asociației), Marius Radu, Mihai Drumea, Diana Ileana Șerban și Valentin Cozea (ultimii doi în regim de teleconferință).

Regulament de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti

Cap. I - Scopul, obiectivele şi însemnele Asociaţiei

Art. 1

(1) Asociaţia Club Alpin Floarea de Colt Bucureşti denumită în continuare Asociaţia, este o organizaţie neguvernamentală cu personalitate juridică înfiinţată potrivit Încheierii Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, secţia civilă, pronunţată la data de 20.04.2016 în dosarul nr. 6435/303/2016.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria