Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Consiliul Director

Conform Statutului Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ (Asociaţie) (art. 20, al. 1) Consiliul Director (CD) reprezintă "organul executiv al Asociației și este ales de Adunarea Generală dintre membrii activi ai acesteia". Atribuţiile CD sunt prezentate detaliat în Statut (art. 21).

Primul CD a fost ales dintre membrii înscrişi în Asociaţie la data de 19 mai 2016 după ce au fost îndeplinite formalităţile juridice de (re)înfiinţare a Asociaţiei. Au fost aleși 7 membri pentru CD respectiv Valeriu Gorea, Marian Ene, Diana Șerban, Valentin Cozea, Mihai Drumea, Marius Radu și Mihai Cernat. Valeriu Gorea a fost ales Președintele CD și al Asociaţiei iar Marian Ene Vicepreședinte. Ilinca Ionescu a fost desemnată secretarul CD și al Asociaţiei.

În luna decembrie 2016 Marian Ene a demisionat din funcţia de Vicepreședinte și din calitatea de membru al Asociaţiei, din motive personale, demisia fiind transmisă prin poșta electronică şi constatată cu prilejul ședinţei CD din data de 28 dec. 2016.

La Adunarea Generală (AG) din 30 ian. 2017 au avut loc alegeri pentru CD. Conform prevederilor din Statut și Regulamentul de ordine interioară AG a decis mărirea numărului de membri CD la 11. Candidaturile pentru CD au fost înregistrate până la 25 ian 2017.

Cei 11 membri ai CD votaţi în AG sunt, în ordine alfabetică: Cozea Valentin, Francisco Andra Elena, Georgescu Emil, Gorea Valeriu, Iftode Georgeta, Mozes Valentin, Nistoroiu Gheorghe, Petre Gabriela Luiza, Radu Marius, Șerban Diana Ileana, Vasilescu Angela.

Vârjoghe Andreea Simona şi Mihail Cernat au fost votaţi ca membri supleanţi ai CD.

Zamfir Maria, Danica Mariana şi Dicu Karmen au fost votate / confirmate în Comisia de cenzori.

Ilinca Ionescu este secretarul CD și al Asociaţiei.

În şedinţa Consiliului Director, 6 martie 2017, membrii CD decid ca Valeriu Gorea să fie Președinte al CD şi al asociației iar Angela Vasilescu, Vicepreședinte al CD şi al asociației.

Componenţa CD în prezent este, în ordine alfabetică:

  1. Antonescu Radu Ion
  2. Cozea Valentin
  3. Francisco Andra Elena
  4. Georgescu Emil
  5. Gorea Valeriu
  6. Nistoroiu Gheorghe
  7. Radu Marius
  8. Râciu Oprea Florin Mihai
  9. Șerban Diana Ileana
  10. Vasilescu Angela

CD poate fi contactat la adresa

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria