Art. 1 Membrii Asociației Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti (numită în continuare "Asociaţia") trebuie să respecte legile ţării, prevederile statutului şi ale regulamentelor Asociației, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director precum şi regulile specifice stabilite de diferitele instituţii cu care vin în contact în activităţile organizate de Asociaţie şi de membrii acesteia, incluzând (dar fără a se limita la) transportul public, hoteluri, pensiuni şi cabane, restaurante, parcuri naţionale.

Art. 2 (1) Membrii Asociației recunosc în mod conștient faptul că activitățile organizate de Asociaţie şi de membrii acesteia pot presupune un factor imprevizibil de risc și că pot rezulta accidente, uneori cu vătămări corporale sau chiar mortale, acceptă aceste riscuri asumându-şi direct responsabilitatea pentru acțiunile lor şi pentru consecințele acestor acțiuni.

Art. 2 (2) Membrii Asociației declară pe propria răspundere că nu suferă de afecţiuni medicale care îi împiedică să desfășoare activități de natura celor organizate de Asociaţie precum: drumeții montane, ciclism sau schi montan ori altele asemenea.

Art. 2 (3) Fiecare participant la o tură montană trebuie să-şi estimeze corect condiţia fizică, starea de sănătate, calităţile psihice şi experienţa montană şi să opteze pentru acea tură pe care o poate parcurge fără a întârzia, pune în dificultate sau chiar în pericol restul echipei.

Art. 2 (4) Turele solitare ale membrilor Asociației vor fi evitate pe cât posibil.

Art. 3 (1) Participarea la activitățile organizate de Asociaţie sau de membrii săi este voluntară. Confirmarea participării atrage după sine o responsabilitate şi punctualitate a tuturor participanților la activitate.

Art. 3 (2) În cazul în care la o activitate iau parte şi persoane care nu sunt membri ai Asociației, răspunderea pentru aceste persoane revine membrului Asociației care le-a adus sau invitat.

Art. 4 Membrii Asociației sunt egali în dreptul de a folosi patrimoniul şi fondurile Asociației, atât în acţiuni individuale cât şi în acțiuni colective, indiferent de nivelul performanțelor montane, contribuțiilor financiare, vârstă, sex, profesiune şi nationalitate.

Art. 5 (1) Membrii Asociației trebuie să aibă o atitudine civilizată în grup, evitând conversațiile cu voce tare care să atragă atenţia sau să deranjeze alte persoane, utilizarea unui limbaj sau ținute nepotrivite sau orice alte manifestări neconforme cu regulile bunului simt.

Art. 5 (2) Fumatul şi consumul de bauturi alcoolice în timpul activităților montane este în flagrantă contradicție cu etica muntelui.

Art. 6 (1) Membrii Asociației, indiferent de vârstă, sex, condiție fizică sau experiență montană sunt datori să se respecte unii pe alții şi să respecte diversitatea opiniilor celorlalți.

Art. 6 (2) Membrii Asociației trebuie să manifeste corectitudine, cinste şi loialitate în toate activitățile montane şi în societate.

Art. 6 (3) Frauda, înşelăciunea, delapidarea, furtul, minciuna, defăimarea, bârfa şi alte asemenea fapte constituie încălcări ale principiilor elementare de etică.

Art. 7 (1) În cadrul activităților desfășurate, membrii Asociației trebuie să manifeste spirit de echipă, coeziune și respect pentru ceilalți membri şi disponibilitatea de a face compromisuri pentru a ține în echilibru toate interesele şi potențialul echipei.

Art. 7 (2) Liderul unei echipe (formal sau informal) îi ajută pe ceilalți membri ai grupului fără să încerce să-i domine.

Art. 7 (3) Odată stabilită echipa şi traseul, alegerea ritmului de mers şi planificarea efortului şi a pauzelor se va face ținând cont de posibilitățile celui mai puțin pregătit participant.

Art. 7 (4) Niciun coechipier nu trebuie lăsat singur în urmă, dacă aceasta îl pune în pericol.

Art. 8 (1) Competiția între membri care generează risc de accidente, vedetism, intoleranţă, egoism şi invidie este profund contrară eticii montane.

Art. 8 (2) Critica, în absență, în orice mod a activității sau performanțelor unui membru al Asociației reprezintă un act injust şi lipsit de demnitate, contrar calității de membru al Asociației.

Art. 9 (1) Membrii Asociației trebuie să manifeste respect faţă de alți turiști întâlniți pe munte, care vor fi salutaţi şi li se va oferi ajutor sau îndrumare la nevoie, după caz.

Art. 9 (2) Membrii Asociației sunt datori să asigure ajutor în limita siguranței personale şi a posibilităților proprii oricăror persoane aflate în dificultate sau cel puțin să anunțe serviciul de urgenţă sau de salvamont.

Art. 10 (1) Membrii Asociației au obligația să respecte și să protejeze mediul în care se deplasează.

Art. 10 (2) Este interzisă lăsarea de reziduuri de orice fel în natură, în alte locuri decât cele prevăzute cu pubele.

Art. 10 (3) În cazul potecilor marcate se va evita părăsirea potecii şi utilizarea de scurtături, care pot conduce la eroziunea versantului.

Art. 10 (4) Se vor evita: producerea de zgomote care să deranjeze animalele, focul în natură, dizlocarea de pietre, culegerea florei alpine şi orice alte activităţi care să altereze mediul natural.

Art. 11 Promovarea activităţilor de natură politică sau religioasă în Asociaţie este interzisă.

Art. 12 Folosirea abuzivă sau cu rea-credință a patrimoniului Asociației este interzisă.

Art. 13 Membrii Asociației au obligația de a respecta regimul protecției datelor cu caracter personal, potrivit legii și regulamentului Asociației.

Art. 14 (1) Utilizarea numelui şi a însemnelor Asociației se va face numai în legătură cu activităţile organizate de Asociaţie de membrii acesteia postate pe site-ul de internet sau pentru scopuri aprobate expres de Consiliul Director.

Art. 14 (2) Utilizarea numelui şi a însemnelor Asociației în alte circumstanţe sau în scop comercial altul decât în interesul Asociației este interzisă.

HAI CU NOI Dacă iubești muntele și vrei să ieși în weekend la o drumeţie în natură, în sălbăticia Bucegilor sau în zonele învecinate, te așteptăm sâmbătă și duminică în Gara de Nord la trenul Regio 3021, ora 6:00, primele două vagoane sau trenul InterRegio 1631, ora 7:17. Nu uita bocancii, rucsacul cu mâncare pentru o zi și hainele de ploaie. Te așteptăm cu drag la o tură pe poteci cunoscute sau mai puțin cunoscute! Ai ocazia să faci mișcare, să te bucuri de natură și să întâlnești oameni noi. Potecile muntelui sunt primitoare indiferent de anotimp. Vezi Cronica săptămânală
Pentru ture mai scurte şi mai uşoare, potrivite şi pentru începători, te invităm la drumeţii alături de SENIORI vineri în gara Basarab la trenul Regio 3023, ora 7:45, vagonul 2 la etaj. Vezi Cronica seniorilor