Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București
Proces verbal,
încheiat în şedinţa Adunării Generale, 11 februarie 2019

Adunarea Generală ("AG") a Asociației Club Alpin Floarea de Colţ București ("Asociația"), convocată în condiții statutare prin anunțare pe pagina web a Asociației, s-a întrunit în data de 11 februarie 2019 la Casa de Cultură Friederich Schiller. La ora anunțată iniţial (18.00) cvorumul statutar nu era îndeplinit, astfel încât s-a așteptat până la ora celei de-a doua convocări, 18.20, la care AG putea avea loc cu membrii prezenți, oră la care s-a realizat şi cvorumul statutar.

Potrivit art. 18 lit. e) și art. 21 lit. d) din Statutul Asociației Club Alpin Floarea de Colţ București (numit în continuare, Asociația), "Adunarea Generală a Asociației dezbate raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară" (floareadecolt.com/noi/documente/statut), iar conform art. 29 lit. e) din Regulamentul Asociației, "raportul se întocmeşte de regulă anual sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor activi ai Asociaţiei" (floareadecolt.com/noi/documente/regulament). În condițiile art. 29 lit. e), în scopul prezentării în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru anul 2018, Consiliul Director a întocmit prezentul raport.

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 14 ianuarie 2019

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colț București ("Asociația") a decis în unanimitate convocarea Adunării Generale având următoarea ordine de zi: (i) prezentarea Raportului Consiliului referitor la activitatea în anul 2018, (ii) utilizarea fondurilor și rezultatul financiar preliminar al Asociației, (iii) diverse și (iv) alegeri pentru completarea a trei poziții vacante în Consiliul Director.

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 2 iulie 2018

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colț București ("Asociația") s-a întrunit în data de 2 iulie 2018 fiind prezenți următorii membri: Valeriu Gorea (președinte), Angela Vasilescu (vicepreședinte), Valentin Cozea, Gheorghe Nistoroiu, Andra Elena Francisco, Marius Radu și Diana Ileana Șerban. De asemenea, la ședință au participat la invitația Consiliului: Mihai Cernat şi Andreea Vârjoghe (membri supleanţi), Ilinca Ionescu (secretar) și Cristian Anghel.

Pagina 1 din 4

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria