Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal, 28 decembrie 2016

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

Proces verbal,

încheiat în şedinţa Consiliului Director, 28 decembrie 2016.

Consiliul Director ("Consiliul") al Asociației Club Alpin Floarea de Colt București ("Asociația") s-a întrunit în data de 28 decembrie 2016 fiind prezenți următorii membri: Valeriu Gorea (președintele Asociației), Marius Radu, Mihai Drumea, Diana Ileana Șerban și Valentin Cozea (ultimii doi în regim de teleconferință).

Membrii Consiliului au luat la cunoștință de demisia din Consiliu și din Asociație a vicepreședintelui Marian Ene transmisă prin poșta electronică și confirmată verbal, din motive personale.

Prima problemă pe ordinea de zi a fost convocarea Adunării Generale a Asociației care ar urma să aibă loc în a doua ședință de sală din luna ianuarie, propusă fiind data de 30 ianuarie ora 18.15. În vederea pregătirii Adunării Generale, s-au dispus următoarele măsuri:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare în sala de la Universitatea Titu Maiorescu, având următoarea ordine de zi: (i) Raportul Consiliului, (ii) Raportul Comisiei de Cenzori, (iii) alegeri, (iv) diverse.

2. Anunțul de convocare va include o primă convocare la data de 30 ianuarie ora 18.00 urmată (în cazul în care cvorumul cerut de Statut nu este îndeplinit) de o a doua convocare în aceeași zi la ora 18.30, când Adunarea Generală va avea loc indiferent de numărul membrilor prezenți.

3. Anunțul de convocare va fi publicat conform prevederilor Statutului.

4. Pregătirea Raportului Consiliului în vederea prezentării către Adunarea Generală.

5. Pregătirea Raportului Comisiei de Cenzori.

6. Pregătirea unei prezentări în format Powerpoint structurată pe agenda Adunării Generale care să cuprindă principalele informații din rapoartele prezentate.

7. În ședința Adunării Generale, în caz de nevoie, membrii titulari ai Asociației vor ocupa un sector al sălii separat de ceilalți participanți.

Având în vedere voința unanim exprimată de a crește numărul membrilor Consiliului până la limita prevăzută în Regulament pentru a asigura maxima reprezentativitate a acestuia, Consiliul a decis desfășurarea de alegeri în cadrul Adunării Generale. Aspectele discutate și deciziile luate în legătură cu pregătirea și desfășurarea alegerilor au fost următoarele:

1. Un anunț privind depunerea de candidaturi pentru Consiliul Director va fi făcut în cadrul ședinței de sală din data de 9 ianuarie. Candidaturile vor fi transmise prin e-mail până cel târziu la data de 25 ianuarie 2017 și vor fi înregistrate de către Ilinca Ionescu () fiind postate pe pagina de internet a Asociației în ordine alfabetică din ziua primirii.

2. Înaintea votului, fiecare candidat va avea la dispoziție maximum un minut pentru a se adresa Adunării Generale. În caz excepțional când un candidat nu poate fi prezent la Adunarea Generală, acesta se poate adresa Adunării Generale printr-un mesaj scris care va fi citit în timpul menționat mai sus de persoana care conduce lucrările Adunării Generale.

3. Exprimarea votului se va face în mod individual de către fiecare membru al Asociației prin bifare pe buletine de vot tipărite în prealabil. Numele și prenumele candidaților vor fi trecute pe buletinul de vot în ordine alfabetică.

4. Numărul membrilor Consiliului Director va fi stabilit de Adunarea Generală în baza prevederilor Statutului, înaintea începerii votului, în funcție de numărul candidaturilor depuse.

5. În timpul votării, membrii Asociației vor alege prin bifare din lista de candidaturi un număr maxim de candidați, egal cu numărul membrilor Consiliului. Buletinul de vot este nul dacă pe acesta nu există bifat nici un nume și prenume de candidat.

6. După numărarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat, se va prezenta lista candidaților în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, primii doi candidați clasați după completarea Consiliului fiind declarați membri supleanți conform Statutului.

7. În caz de număr egal de voturi între candidați, se va face un vot separat pentru fiecare dintre cei doi, prin ridicarea mâinii.

Desemnarea președintelui și vicepreședintelui Asociației se decide in cadrul Consiliului nou ales, cu prilejul primei ședințe a acestuia.

Consiliul a salutat și și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa Irinei Lipcanu privind organizarea unei întâlniri a membrilor Asociației la Cabana Diham în perioada 18-19 februarie 2017. Organizarea evenimentului va fi asigurată de Irina Lipcanu iar evidența membrilor înscriși (care vor plăti un avans de 10 lei) se va face de către Georgeta Iftode.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria