Folosim fişiere cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Citeşte Politica cookie, Termeni şi condiţii, Politica de confidenţialitate.

Proces verbal, Adunare Generală, 11 februarie 2019

Asociația Club Alpin Floarea de Colț București
Proces verbal,
încheiat în şedinţa Adunării Generale, 11 februarie 2019

Adunarea Generală ("AG") a Asociației Club Alpin Floarea de Colţ București ("Asociația"), convocată în condiții statutare prin anunțare pe pagina web a Asociației, s-a întrunit în data de 11 februarie 2019 la Casa de Cultură Friederich Schiller. La ora anunțată iniţial (18.00) cvorumul statutar nu era îndeplinit, astfel încât s-a așteptat până la ora celei de-a doua convocări, 18.20, la care AG putea avea loc cu membrii prezenți, oră la care s-a realizat şi cvorumul statutar.

Președintele Asociației, Gorea Valeriu, a declarat deschisă AG şi a dat cuvântul lui Nistoroiu Gheorghe, fiind anunțată și aprobată următoarea ordine de zi:

• Prezentarea Raportului Consiliului Director ("CD") referitor la activitatea în anul 2018
• Utilizarea fondurilor și rezultatul financiar preliminar al asociației
• Alegeri pentru completarea a trei poziții vacante în Consiliul Director
• Diverse

Nistoroiu Gheorghe a prezentat Raportul CD pentru anul 2018 trecând în revistă principalele activităţi desfăşurate în 2018, menţionându-se succint:
• Prezentările bilunare şi invitaţii de seamă din 2018.
• Creşterea vizibilităţii în mediul online prin site, forum, Facebook.
• Situaţia actuală a bibliotecii clubului.
• Realizarea unui calendar cu fotografii ale membrilor clubului.
• Continuarea parteneriatelor.
• Acţiunile de voluntariat la care au participat membri ai clubului.
• Situaţia detaliată a membrilor înscrişi în club şi cotizaţiile.
• Detalii despre activităţile de drumeţie, alpinism şi ciclism efectuate în 2018.
• Analiza succintă a concursului de fotografie "Căciula de aur".
• Analiza altor obiective asumate pentru 2018.

Au fost prezentate obiectivele CD pentru anul 2019. Deasemenea, s-au oferit detalii despre situaţia financiară a Asociaţiei, veniturile şi cheltuielile efectuate în anul 2018.

Pentru cele trei poziții vacante din CD au fost înregistrate patru candidaturi: Radu Ion Antonescu, Carmen Duțu, Ioana Brândușa Gal și Florin Mihai Râciu Oprea. După o scurtă prezentare făcută de fiecare în parte s-a trecut la vot pe buletinele pretipărite. În urma votului au fost aleşi în CD Radu Ion Antonescu, Ioana Brândușa Gal și Florin Mihai Râciu Oprea.

Întrucât nu au fost solicitări pentru discutarea altor subiecte, AG a fost declarată închisă.

Raportul CD va fi publicat integral pe pagina web a Asociaţiei.

Recente

Biblioteca

Biblioteca Floarea de Colţ vă propune o colecţie de materiale informative având ca temă centrală muntele, natura, aventura, călătoriile, fotografia, etc. Adunate prin bunăvoinţa donatorilor cărţile sunt la dispoziţia membrilor clubului pentru a fi lecturate.

Cronica săptămânală

Amănunte despre turele săptămânale şi albumele foto aferente, activităti recente ale clubului consemnate în forum.

© 2020 Asociația Club Alpin Floarea de Colț București

CUI 36110772
RO64BTRLRONCRT0345072901, Banca Transilvania, Sucursala Victoria